Dražba spoluvlastnického podílu ve výši id. 17/20 pozemků, k.ú. Prostřední Bečva, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 01572/14-088
Nejnižší podání 70.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

32d71102
76.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
32d71102 76.000 Kč 16.4.2019 10:36:01.053353
c099b36d 73.000 Kč 16.4.2019 10:33:16.314235
32d71102 70.000 Kč 16.4.2019 10:00:09.143016

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 01572/14-088
Začátek dražby16.04.2019 10:00
Konec dražby16.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání70.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)105.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0157214
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňované pozemky se nacházejí cca 3 km severně od okraje zastavěné části obce Prostřední Bečva. Jedná se o soubor sousedících pozemků nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost, orná půda a ostatní plocha o výměře 9 732 m2. Pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a jsou součástí okolního lesního porostu. Pozemky jsou svažité k jižní straně. Na pozemcích se nachází jehličnatý lesní porost. V době oceňování byly pozemky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Prostřední Bečva, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace