1/5 pozemků (orná půda) v obci Siřejovice, okres Litoměřice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34276/13-167
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

763ce54c
120.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
763ce54c 120.000 Kč 25.4.2019 13:01:20.298574

KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34276/13-167
Začátek dražby25.04.2019 13:00
Konec dražby25.04.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1334276167
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 750 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Siřejovice. Jedná se o soubor převážně sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 43 137 m2. Soubor pozemků je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný soubor pozemků udržovaný a zemědělsky využívaný. K souboru vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 88/1, který je ve vlastnictví České republiky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, Ústí nad Labem, přihlásil dne 20.3.2019 pohledávku ve výši 3.818,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Roman Chaloupka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mělník, Havlíčkova 329, Mělník, přihlásil dne 20.3.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, přihlásil dne 25.3.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 8.470,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, přihlásil dne 26.3.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel MAJA v.o.s., IČ: 46904638, Jana Uhra 4, Brno, přihlásil dne 29.3.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 116.005,- Kč s příslušenstvím, ve výši 57.286,- Kč s příslušenstvím a ve výši 36.316,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Štefánikova 992/16, Ústí nad Labem, přihlásil dne 12.4.2019 pohledávku ve výši 106.712,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Miroslav Podrábský, nar. 26.12.1968, Hvězdov 927, Ralsko, zast. JUDr. Jitkou Rousovou, advokátkou, Karlovo nám. 17, Roudnice nad Labem, přihlásil dne 24.4.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 43.166,40 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 5.328,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Siřejovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace