1/5 pozemků (orná půda) v obci Siřejovice, okres Litoměřice

Do začátku dražby zbývá: 2 hodiny 3 minuty 23 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 34276/13-167
Nejnižší podání 120.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajÚstecký kraj
OkresLitoměřice
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 34276/13-167
Začátek dražby25.04.2019 13:00
Konec dražby25.04.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání120.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)180.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1334276167
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nacházejí cca 750 m jihozápadně od okraje zastavěné části obce Siřejovice. Jedná se o soubor převážně sousedících zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 43 137 m2. Soubor pozemků je na severozápadní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl rovinný soubor pozemků udržovaný a zemědělsky využívaný. K souboru vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 88/1, který je ve vlastnictví České republiky.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Ústí nad Labem, Mírové náměstí 35/C, Ústí nad Labem, přihlásil dne 20.3.2019 pohledávku ve výši 3.818,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Roman Chaloupka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Mělník, Havlíčkova 329, Mělník, přihlásil dne 20.3.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, Litoměřice, přihlásil dne 25.3.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 8.470,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, přihlásil dne 26.3.2019 pohledávku ve výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel MAJA v.o.s., IČ: 46904638, Jana Uhra 4, Brno, přihlásil dne 29.3.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 116.005,- Kč s příslušenstvím, ve výši 57.286,- Kč s příslušenstvím a ve výši 36.316,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Štefánikova 992/16, Ústí nad Labem, přihlásil dne 12.4.2019 pohledávku ve výši 106.712,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 5.328,- Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Siřejovice, okres Litoměřice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace