Automobil TOYOTA AYGO - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6669/09-272
Nejnižší podání 21.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 41

Nejvyšší podání

9c4fb730
50.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9c4fb730 50.200 Kč 30.4.2019 10:59:51.371123
07b48132 49.200 Kč 30.4.2019 10:56:42.758450
9c4fb730 48.200 Kč 30.4.2019 10:56:24.455409
07b48132 47.200 Kč 30.4.2019 10:53:13.057606
9c4fb730 46.200 Kč 30.4.2019 10:52:49.272867
5c5bdf6e 45.200 Kč 30.4.2019 10:52:39.029883
5c806eea 45.000 Kč 30.4.2019 10:52:11.859375
5c5bdf6e 44.800 Kč 30.4.2019 10:52:07.511878
5c806eea 41.700 Kč 30.4.2019 10:51:02.857746
5c5bdf6e 41.500 Kč 30.4.2019 10:48:22.271611
9c4fb730 41.000 Kč 30.4.2019 10:48:08.475920
5c5bdf6e 40.000 Kč 30.4.2019 10:42:06.935680
5c806eea 36.200 Kč 30.4.2019 10:41:29.173833
5c5bdf6e 36.000 Kč 30.4.2019 10:41:18.053309
5c806eea 35.200 Kč 30.4.2019 10:40:30.377430
5c5bdf6e 35.000 Kč 30.4.2019 10:40:24.400969
5c806eea 33.400 Kč 30.4.2019 10:39:04.135275
5c5bdf6e 33.200 Kč 30.4.2019 10:37:27.833276
5c806eea 31.200 Kč 30.4.2019 10:35:42.213684
5c5bdf6e 31.000 Kč 30.4.2019 10:35:34.716111
5c806eea 30.200 Kč 30.4.2019 10:35:02.425083
5c5bdf6e 30.000 Kč 30.4.2019 10:34:53.950069
5c806eea 28.000 Kč 30.4.2019 10:34:39.933477
5c5bdf6e 27.800 Kč 30.4.2019 10:34:26.782539
5c806eea 26.800 Kč 30.4.2019 10:34:15.062095
e7386cf0 26.600 Kč 30.4.2019 10:34:00.743182
5c806eea 26.400 Kč 30.4.2019 10:32:11.003354
5c5bdf6e 26.200 Kč 30.4.2019 10:31:29.115617
5c806eea 21.200 Kč 30.4.2019 10:30:45.313230
b4215fea 21.000 Kč 30.4.2019 10:30:28.973980

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6669/09-272
Začátek dražby30.04.2019 10:30
Konec dražby30.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání21.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)63.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0906669272, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 25.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace