Automobil FORD S-MAX WA6 - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13684/18-24
Nejnižší podání 70.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 37

Nejvyšší podání

8787e7e2
115.850 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8787e7e2 115.850 Kč 30.4.2019 11:52:31.010497
c67de313 115.800 Kč 30.4.2019 11:47:46.380318
8787e7e2 115.750 Kč 30.4.2019 11:46:30.966171
f6cb0009 115.700 Kč 30.4.2019 11:41:50.581601
8787e7e2 115.650 Kč 30.4.2019 11:41:11.596552
f6cb0009 110.650 Kč 30.4.2019 11:40:38.422948
8787e7e2 110.600 Kč 30.4.2019 11:40:02.492613
4e8daf82 110.550 Kč 30.4.2019 11:39:57.858726
8787e7e2 110.500 Kč 30.4.2019 11:39:54.274955
f6cb0009 105.500 Kč 30.4.2019 11:39:12.473497
4e8daf82 105.450 Kč 30.4.2019 11:38:47.470498
f6cb0009 100.450 Kč 30.4.2019 11:38:38.149700
c67de313 100.400 Kč 30.4.2019 11:38:25.147405
f6cb0009 100.350 Kč 30.4.2019 11:36:26.313242
c67de313 100.300 Kč 30.4.2019 11:36:03.858093
f6cb0009 100.250 Kč 30.4.2019 11:35:20.630377
c67de313 100.200 Kč 30.4.2019 11:35:03.781617
f6cb0009 100.150 Kč 30.4.2019 11:33:37.066425
8787e7e2 100.100 Kč 30.4.2019 11:33:06.736852
c67de313 95.450 Kč 30.4.2019 11:32:34.252581
f6cb0009 95.400 Kč 30.4.2019 11:30:01.397512
c67de313 95.350 Kč 30.4.2019 11:29:45.814312
f6cb0009 95.300 Kč 30.4.2019 11:27:53.287695
4e8daf82 95.250 Kč 30.4.2019 11:27:48.179491
f6cb0009 90.250 Kč 30.4.2019 11:27:26.609440
c67de313 90.200 Kč 30.4.2019 11:27:19.196462
f6cb0009 90.150 Kč 30.4.2019 11:22:24.549520
c67de313 90.100 Kč 30.4.2019 11:15:51.659370
f6cb0009 90.050 Kč 30.4.2019 11:08:13.386796
c9bc3ca7 90.000 Kč 30.4.2019 11:07:57.381304
f6cb0009 80.050 Kč 30.4.2019 11:07:12.904478
c9bc3ca7 80.000 Kč 30.4.2019 11:06:39.286846
f6cb0009 70.100 Kč 30.4.2019 11:03:36.273743
b6d33938 70.050 Kč 30.4.2019 11:03:19.982855
3ebf9df9 70.000 Kč 30.4.2019 11:00:19.991314

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13684/18-24
Začátek dražby30.04.2019 11:00
Konec dražby30.04.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání70.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)210.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1813684024, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 25.4.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace