Pozemek v obci Leskovec, okres Vsetín

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 10243/18-51
Nejnižší podání 144.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 10243/18-51
Začátek dražby16.05.2019 13:00
Konec dražby16.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání144.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)216.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1810243051
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Připravujeme dražbu nemovité věci - pozemku p.č. 828/1, evidovaného na LV č. 708 pro k.ú. Leskovec, obec Leskovec, okres Vsetín.

Pozemek je situovaný na okraji zastavěného území obce přibližně jihozápadním směrem cca 450 m od budovy obecního řadu. Poslední rodinný dům přístupný po stejné cestě je vzdálen cca 80 m. V okolí pozemku se pak nacházejí rekreační chaty a menší hospodářské stavby nezapsané v KN.
Jedná se o lokalitu s loukami, členěnou remízy, na níž navazuje lesní porost. Terén je v místě výškově členitý. Předmětný pozemek je středně svažitý.
Přístup k pozemku je možný z cesty na pozemku p.č. 243/1 a p.č. 2422 ve vlastnictví obce Leskovec, případně pak přes pozemek p.č. 818/4 ve vlastnictví fyzické osoby. Dle leteckých snímků se na většině plochy pozemku nachází travní porost, pouze na východní části pozemku p.č. 828/1 se nachází náletová vegetace.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Leskovec, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace