Rodinný dům v obci Nezamyslice, k.ú. Těšice u Nezamyslic, okr. Prostějov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 DD 2/19
Nejnižší podání 320.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajOlomoucký kraj
OkresProstějov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 DD 2/19
Začátek dražby16.05.2019 13:00
Konec dražby16.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání320.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)480.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol219002
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je na pozemku protáhlého obdélníkového tvaru, zčásti v rovině, zčásti v mírném spádu. Vstup do domu je možný přímo z hlavní komunikace, další vstup je možný ze zadní části parcely, po částečně zpevněné komunikaci. Uliční část domu je obytná, za obytnou částí je dvůr, který je uzavřen malou stodolou. Vedle této stavby je možný příjezd do dvora. Uliční fronta domu je v šířce 8 m.

Dvorní část je částečně zaplocena zchátralým pletivem, přístup na parcelu i do domu, který byl k datu ocenění neužívaný, je volný. Dům je napojen na vodovod, elektro a plyn, napojení na kanalizaci pravděpodobně do jímky. V části dvora je poklop, zřejmě kopané studny. Venkovní úpravy jsou v minimálním rozsahu, pozemek je bez okrasných a ovocných porostů. V zadní části pozemku je situována malá stodola. Za dvorním křídlem domu je situována kolna ve špatném stavebním stavu o výměře 31 m2.

Další informace jsou v přiloženém znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Těšice 36, Nezamyslice, okres Prostějov, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace