Dražba rodinného domu v obci Hradiště, okres Louny

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 01497/17-086
Nejnižší podání 500.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresLouny
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 01497/17-086
Začátek dražby24.04.2019 10:00
Konec dražby24.04.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání500.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)750.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota200.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0149717
Specifický symbol55 + jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o samostatně stojící, částečně přízemní a částečně patrový rodinný dům s volným půdním prostorem. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je kamenná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Fasáda domu není zateplená., nese známky opotřebení a opadává. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je sedlová s polovalbou s krytinou z tašek, z plechu a z osinkocementové šablony. Na střeše chybí žlaby se svody. Střecha domu je opatřena komínem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Dveře domu jsou dřevěné prosklené. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci.


Na pozemku parc. č. St. 7 stojí stavba rodinného domu č.p. 5. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 565 . Pozemek parc. č. 19 navazuje na stavební pozemek parc. č. St. 7 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 111 . Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy, hospodářské budovy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 243/1 ve vlastnickém právu města Postoloprty.


Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a jímky. Vytápění domu je lokální na tuhá paliva, krbovými kamny. Ohřev teplé vody zajišťuje bojler.


Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Příslušenstvím nemovité věci jsou hospodářské budovy.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

22. 03. 2019 v 15:00 hodin


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Hradiště, Postoloprty, okres Louny, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace