Automobil ALFA ROMEO 147 1.6- Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 320/13-182
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 14

Nejvyšší podání

caa4f2ba
16.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
caa4f2ba 16.500 Kč 16.5.2019 11:11:26.535578
26f205da 16.300 Kč 16.5.2019 11:11:19.043672
caa4f2ba 16.100 Kč 16.5.2019 11:06:28.077393
4d0d4169 15.900 Kč 16.5.2019 11:06:20.015900
caa4f2ba 15.700 Kč 16.5.2019 11:05:52.374631
4d0d4169 15.500 Kč 16.5.2019 11:05:22.718325
caa4f2ba 15.300 Kč 16.5.2019 11:05:02.647271
880fa513 15.100 Kč 16.5.2019 11:04:42.795362
caa4f2ba 14.900 Kč 16.5.2019 11:04:00.498329
4d0d4169 14.700 Kč 16.5.2019 11:02:52.321147
caa4f2ba 14.500 Kč 16.5.2019 11:01:22.059006
4d0d4169 14.300 Kč 16.5.2019 11:01:15.104434
caa4f2ba 14.100 Kč 16.5.2019 11:00:08.396201
880fa513 13.900 Kč 16.5.2019 10:59:22.201760
caa4f2ba 13.700 Kč 16.5.2019 10:57:26.546289
4d0d4169 13.500 Kč 16.5.2019 10:51:52.409684
caa4f2ba 13.300 Kč 16.5.2019 10:50:20.003556
4d0d4169 13.100 Kč 16.5.2019 10:45:18.479428
caa4f2ba 12.900 Kč 16.5.2019 10:40:14.848700
4d0d4169 12.700 Kč 16.5.2019 10:32:49.233770
fcc76d8a 12.500 Kč 16.5.2019 10:32:01.947685
caa4f2ba 12.200 Kč 16.5.2019 10:31:31.966420
fcc76d8a 12.000 Kč 16.5.2019 10:30:48.566676

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 320/13-182
Začátek dražby16.05.2019 10:30
Konec dražby16.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1300320182, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.5.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace