Automobil ŠKODA SUPERB - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 28350/15-263
Nejnižší podání 12.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 11

Nejvyšší podání

55a1eb3a
19.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
55a1eb3a 19.400 Kč 16.5.2019 12:01:52.926489
f46e08eb 19.200 Kč 16.5.2019 12:00:59.978817
55a1eb3a 19.000 Kč 16.5.2019 11:57:38.502261
f46e08eb 18.800 Kč 16.5.2019 11:57:29.967685
55a1eb3a 18.600 Kč 16.5.2019 11:52:53.107615
f46e08eb 18.400 Kč 16.5.2019 11:52:14.680426
55a1eb3a 18.200 Kč 16.5.2019 11:51:12.536227
f46e08eb 18.000 Kč 16.5.2019 11:49:13.995322
55a1eb3a 17.800 Kč 16.5.2019 11:48:59.510718
f46e08eb 17.600 Kč 16.5.2019 11:44:33.645675
55a1eb3a 17.400 Kč 16.5.2019 11:44:12.897703
f46e08eb 17.200 Kč 16.5.2019 11:41:05.845383
55a1eb3a 17.000 Kč 16.5.2019 11:40:56.859021
f46e08eb 16.800 Kč 16.5.2019 11:40:33.721704
458faf29 16.600 Kč 16.5.2019 11:39:39.019164
f46e08eb 16.400 Kč 16.5.2019 11:39:28.717336
55a1eb3a 16.200 Kč 16.5.2019 11:39:15.977550
f46e08eb 16.000 Kč 16.5.2019 11:38:32.885359
458faf29 15.800 Kč 16.5.2019 11:37:39.616323
f46e08eb 15.600 Kč 16.5.2019 11:37:24.801232
458faf29 15.400 Kč 16.5.2019 11:33:16.607635
e1978442 15.200 Kč 16.5.2019 11:30:22.313154
f6eb1b16 15.000 Kč 16.5.2019 11:29:46.294422
e1978442 14.100 Kč 16.5.2019 11:29:14.453461
458faf29 13.900 Kč 16.5.2019 11:28:24.525380
e1978442 13.700 Kč 16.5.2019 11:27:18.273652
458faf29 13.500 Kč 16.5.2019 11:26:13.956309
f6eb1b16 13.000 Kč 16.5.2019 11:11:57.515706
e1978442 12.800 Kč 16.5.2019 11:10:36.609234
f6eb1b16 12.600 Kč 16.5.2019 11:05:24.257291
f9cecb6c 12.400 Kč 16.5.2019 11:05:02.243169
f6eb1b16 12.200 Kč 16.5.2019 11:03:55.546973
f9cecb6c 12.000 Kč 16.5.2019 11:03:23.592527

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 28350/15-263
Začátek dražby16.05.2019 11:00
Konec dražby16.05.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání12.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)36.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1528350263, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 9.5.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace