1/4 RD v obci Opatovec, okr. Svitavy

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 991/18-54
Nejnižší podání 178.267 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

648c6219
178.267 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
648c6219 178.267 Kč 21.5.2019 13:02:11.827724

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 991/18-54
Začátek dražby21.05.2019 13:00
Konec dražby21.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 725 804 048,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání178.267 Kč
Výsledná cena (odhadní)267.400 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1800991054
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronicého systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, nachází se zde půda a v části je vybudováno obytné podkroví pro letní pobyt. Osoba přítomná během prohlídky uvedla, že objekt byl postaven v roce 1910. V roce 1972 proběhla rekonstrukce těchto konstrukčních prvků: úprava dispozice - celková (kompletní přestavba a modernizace obytné části).

Základy jsou tvořeny z betonu s izolací, konstrukce objektu je tvořena převážně plynosilikátovými tvárnicemi, stará původní část je tvořena z cihel a kamene. Stěny mají tloušťku 30 cm a stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytinu tvoří starší pálená taška a klempířské prvky jsou pozinkované. Vnější omítky objektu: břízolitové, z části chybí. Zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům 3+1. V domě se nachází chodba o výměře 5,15 m2, předsíň o výměře 16,90 m2, kuchyně o výměře 20,36 m2, ložnice o výměře 21,83 m2, spíž o výměře 1,88 m2, pokoj o výměře 21,36 m2, pokoj o výměře 21,36 m2, kotelna o výměře 5,53 m2, WC o výměře 1,00 m2, koupelna o výměře 8,99 m2. Podlahová plocha činí 124,35 m2.

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde instalována špaletová okna, příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na jih, východ. Vybavení koupelny tvoří klasická vana, umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vnitřní dveře jsou dýhované plné, dýhované prosklené, mají ocelové zárubně a vchodové dveře jsou dřevěné. V kuchyni se nachází kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů, elektrický sporák. Osvětlovací techniku tvoří lustry. V obytných místnostech je podlaha řešena: cementový potěr, koberce, lino, v kuchyni je podlaha řešena: cementový potěr, lino, v koupelně jsou podlahy tvořeny cementovým potěrem a v chodbě je podlaha řešena: cementový potěr, lino. Ostatní místnosti mají na podlaze cementový potěr.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Zdrojem vody je: vodovod, připojení ke studni, odpadní vody jsou svedeny do septiku a zemní plyn zde není zaveden. V domě je topení řešeno ústředně kotlem na tuhá paliva a topná tělesa tvoří závěsné radiátory. Ohřev vody je řešen bojlerem.

Stěny objektu jsou z části poškozené, v části jsou viditelné praskliny a je nutná jejich revize, střecha domu je zastaralá, okna domu jsou zastaralá, podlahy v domě jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody v domě jsou zastaralé. Rodinný dům je vhodný k rekonstrukci.

Pozemek je bez porostů a jako oplocení pozemku byl použit pletivo do betonových sloupků a dřevěný plot. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Možnost parkování je na vlastním pozemku.

Součástí jsou tyto venkovní stavby: Kamenná stodola s kolnou navazující na rodinný dům. Dům je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je pouze zastávka autobusových spojů. Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí domu není zvýšená kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: nebyla zjištěna.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Opatovec 8, Opatovec, okres Svitavy, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace