Spoluvlastnický podíl 1/3 stavby Pozorka u Kladrub

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 091 EX 06362/14-103
Nejnižší podání 84.000 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

bddb1456
84.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
bddb1456 84.000 Kč 7.5.2019 10:06:57.576409

KrajPlzeňský kraj
OkresTachov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby091 EX 06362/14-103
Začátek dražby07.05.2019 10:00
Konec dražby07.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 3, Ingrid Švecová, JUDr.
Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba

JUDr. Michaela Petr Humlová
telefon: +420224 920 094,
petrhumlovam@exekucerychle.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 13:00

Nejnižší podání84.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)126.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2102532760/2700
Variabilní symbol0636214
Specifický symbol55+ jméno dražitele v poznámce
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Na pozemku parc. č. 8/1 se nachází stavba „Petrova Mlýna” jehož historie sahá až do 16. století (z původní stavby zbylo pouze obvodové zdivo, které nemá žádnou hodnotu). Pozemek je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 1004 m2. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. St. 8/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové ploše 92 m2, pozemek parc. č. 122/8, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 69 m2, pozemek parc. č. 121/1, který je v Katastru nemovitostí vedený jako zahrada o celkové ploše 528 m2, pozemek parc. č. 121/2, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 371 m2, pozemek parc. č. 285/5, který je v Katastru nemovitostí vedený jako trvalý travní porost o celkové ploše 125 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, neudržované, neoplocené. Pozemky jako celek jsou přístupné přes pozemek parc. č. 122/1.


Součástí nemovité věci jsou porosty


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

26.04.2019 v 15:00 h


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Pozorka, Kladruby, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace