Podíl 1/2 domu s pozemkem v obci Malhostice

Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 074 EX 00869/03-337
Nejnižší podání 240.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby074 EX 00869/03-337
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, David Koncz, Mgr.
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

Pavel Singer
telefon: +420 355 318 111,
pavel.singer@eucheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání240.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)480.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010003/5500
Variabilní symbol200300869
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcech, a to pozemku parc. č. 50/1 o výměře 3768 m2 (trvalý travní porost) a pozemku par. č. st. 53, o výměře 73 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je zděný dům, nepodsklepený se dvěma nadzemními podlažími a zastřešený plochou střechou s čelní atikou. K věcem nemovitým náleží následující součásti a příslušenství: několik malých dřevěných a zděných kolen, nový přístřešek z kulatiny, venkovní kamenné schody a chlívky, opěrné zdi, oplocení z dřevěných tyček na kamenném soklu včetně vrat a vrátek, studna s ručním čerpadlem, trvalé porosty (jehličnaté a listnaté stromy a keře, konifery, ovocné stromy) a velká oplocená zahrada na svahu za domem.

Termín prohlídky

Místo prohlídky je na adrese: Malhostice 38E, 415 01 Rtyně nad Bílinou.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

O předkupních právech a právech, která nepřipouštějí exekuci nebo výkon rozhodnutí (§ 267 o.s.ř.) bylo rozhodnuto usnesením při prvním dražebním jednání nařízeném na den 25.5.2011, a to tak, že „Předkupní právo k draženým věcem nemovitým nebylo prokázáno.“


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Malhostice ev.č. 38, Rtyně nad Bílinou, okres Teplice, kraj Ústecký, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace