39558/1000000 bytového domu odpovídající 1/2 bytu 2+1 v obci Cheb, okres Cheb

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3951/13-246
Nejnižší podání 252.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8

Nejvyšší podání

84504e87
302.989 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
84504e87 302.989 Kč 16.5.2019 13:57:15.584047
d7c1ace4 301.989 Kč 16.5.2019 13:52:44.679992
84504e87 299.989 Kč 16.5.2019 13:52:30.561711
e5dc1fe3 298.989 Kč 16.5.2019 13:48:12.315066
84504e87 297.909 Kč 16.5.2019 13:47:22.717066
d7c1ace4 296.909 Kč 16.5.2019 13:43:12.659724
e5dc1fe3 291.909 Kč 16.5.2019 13:42:37.018723
d7c1ace4 290.888 Kč 16.5.2019 13:42:01.405074
0e4db365 289.888 Kč 16.5.2019 13:39:11.637433
d7c1ace4 288.888 Kč 16.5.2019 13:36:55.041769
266a8ce7 287.888 Kč 16.5.2019 13:34:32.434931
84504e87 286.888 Kč 16.5.2019 13:34:21.953303
d7c1ace4 285.888 Kč 16.5.2019 13:31:28.849971
e5dc1fe3 284.888 Kč 16.5.2019 13:30:48.829048
84504e87 283.777 Kč 16.5.2019 13:30:27.410015
266a8ce7 282.777 Kč 16.5.2019 13:30:03.855839
d7c1ace4 281.777 Kč 16.5.2019 13:29:36.611946
84504e87 280.777 Kč 16.5.2019 13:29:21.267509
e5dc1fe3 279.777 Kč 16.5.2019 13:28:57.640258
d7c1ace4 278.777 Kč 16.5.2019 13:28:11.358314
e5dc1fe3 277.777 Kč 16.5.2019 13:26:17.426190
d7c1ace4 274.012 Kč 16.5.2019 13:25:37.795525
0e4db365 271.012 Kč 16.5.2019 13:23:38.645731
e5dc1fe3 270.012 Kč 16.5.2019 13:19:32.279679
0e4db365 268.901 Kč 16.5.2019 13:19:11.129521
e5dc1fe3 267.901 Kč 16.5.2019 13:17:57.631238
266a8ce7 266.667 Kč 16.5.2019 13:15:50.744023
d7c1ace4 265.667 Kč 16.5.2019 13:15:08.774098
0e4db365 255.667 Kč 16.5.2019 13:14:13.099312
e5dc1fe3 254.667 Kč 16.5.2019 13:12:47.625551
0e4db365 253.667 Kč 16.5.2019 13:07:35.276798
c1695f37 252.667 Kč 16.5.2019 13:00:07.610708

KrajKarlovarský kraj
OkresCheb
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3951/13-246
Začátek dražby16.05.2019 13:00
Konec dražby16.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání252.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)379.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1303951246
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o řadový, vnitřní, bytový dům zděné konstrukce. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 3 nadzemní podlaží a podkroví, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 11 jednotek. Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je sedlová. Na střeše jsou žlaby se svody, komín, vikýře a bleskosvod. Okna budovy jsou plastová. Vchodové dveře jsou dřevěné plné. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné v omezeném množství před domem.

Oceňovaná jednotka se nachází v budově č.p. 366 v 1. NP a její dispozice je 2+1. Okna bytu jsou plastová. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Vnitřní dveře bytu jsou dřevěné prosklené a posuvné. Jádro bytu je zděné. Koupelna je s vanou a s WC. Podlahy jsou pokryté PVC a parkety. Byt cca před rokem prošel rekonstrukci elektřiny. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění bytu je ústřední. Ohřev teplé vody je bojlerem.

Na pozemku parc. č. St. 440 stojí bytový dům s č.p. 366. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 199 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2273/26 ve vlastnickém právu města Cheb.

Příslušenstvím nemovité věci je sklep. Tyto skutečnosti jsou zohledněny ve výsledné ceně obvyklé.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – město, IČ: 71329277, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 1.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 3.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 3.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 3.4.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CARVAC s.r.o., IČ: 63504260, se sídlem Nemocniční 52, Aš, právně zast. JUDr. Hanou Vodolánovou Vopálenskou, IČ: 71456481, Obrněné brigády 20/20, 350 02 Cheb, přihlásil dne 8.4.2019 pohledávky v celkové výši 43..247,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, Sady 5. května 59, přihlásil dne 2.5.2019 pohledávky v celkové výši 522.469,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, přihlásil dne 3.5.2019 pohledávky v celkové výši 77.548,39 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, adresa pro doručování: nábřeží Závodu míru 2739, 530 02 Pardubice, přihlásil dne 3.5.2019 pohledávky v celkové výši 74.856,96 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Okresní správa sociálního zabezpečení Sokolov, Nádražní 381, 356 11 Sokolov, přihlásil dne 6.5.2019 pohledávky v celkové výši 1.255.314,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 103.205,00 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - Věcné břemeno (podle listiny) vstupu za účelem provozu, kontroly, údržby a opravy zařízení rozvodu TUV a ústředního vytápění, oprávnění pro TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 350 02 Cheb, IČ: 63507871, povinnost k Stavba: Cheb, č.p. 366, Listina Smlouva o věcném břemeni V3 1688/1998, - Věcné břemeno (podle listiny) vstupu za účelem provozu, kontroly, údržby a opravy zařízení rozvodu TUV a ústředního vytápění, oprávnění pro TEREA Cheb s.r.o., Májová 588/33, 350 02 Cheb, IČ: 63507871, povinnost k parc. č. St. 440, Listina Smlouva o věcném břemeni V3 1688/1998.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Cheb, okres Cheb, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace