1/4 rodinného domu se zahradou v obci Újezdec, k.ú. Újezdec u Osvětiman, okres Uherské Hradiště

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 912/11-194
Nejnižší podání 63.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

187bf12b
69.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
187bf12b [priorita 1] 69.333 Kč 23.5.2019 13:34:09.177854
57628ffb 69.333 Kč 23.5.2019 13:33:59.386603
187bf12b [priorita 1] 68.333 Kč 23.5.2019 13:33:03.262876
57628ffb 68.333 Kč 23.5.2019 13:32:29.124801
187bf12b [priorita 1] 67.333 Kč 23.5.2019 13:31:14.690685
57628ffb 67.333 Kč 23.5.2019 13:30:59.496937
187bf12b [priorita 1] 66.333 Kč 23.5.2019 13:29:50.531255
57628ffb 66.333 Kč 23.5.2019 13:29:40.440057
187bf12b [priorita 1] 65.333 Kč 23.5.2019 13:29:32.071150
57628ffb 65.333 Kč 23.5.2019 13:27:18.593691
187bf12b [priorita 1] 64.333 Kč 23.5.2019 13:25:22.092295
57628ffb 64.333 Kč 23.5.2019 13:24:59.117528
187bf12b [priorita 1] 63.333 Kč 23.5.2019 13:12:33.157030
fb4a91de 63.333 Kč 23.5.2019 13:06:46.709143

KrajZlínský kraj
OkresUherské Hradiště
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 912/11-194
Začátek dražby23.05.2019 13:00
Konec dražby23.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání63.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)95.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota6.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1100912194
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový koncový, je jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je osazen v mírně svažitém pozemku. Lokalita s oceňovanou nemovitostí nebyla dosud digitalizována, vyznačení obvodu staveb v katastrální mapě neodpovídá skutečnosti, zejména u stodoly (výměnku). Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V rodinném domě se nachází vstupní předsíň, kuchyň, pokoj, komora a místnost užívaná jako koupelna nebo prádelna s přípojkou studené vody z vlastní studny bez ohřevu vody. Suché WC se nachází v kolně naproti rodinnému domu přes dvůr.

Vedle rodinného domu se nachází objekt stodoly, který byl před cca 20 lety částečně rekonstruován a přestavěn na tzv. výměnek. Nachází se zde letní kuchyň a dva obytné pokoje, bez koupelny a WC. Voda je přivedena do kuchyně z vlastní studny a vytápění je kamny na tuhá paliva. Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo z pálených a nepálených cihel, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová, s dřevěnou konstrukcí a s krytinou nad rodinným domem z eternitových šablon a nad stodolou taškovou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové, v koupelně je částečný keramický obklad. Okna jsou dřevěná dvojitá nebo zdvojená, dveře náplňové, podlahy z PVC na prknech nebo betonu. Vytápění je lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody z vlastní studny a elektro. Vnitřní vybavení je tvořeno vanou a umyvadlem pouze se studenou vodou. Suché WC se nachází mimo objekt. Přesné stáří rodinného domu není známé, dle sdělení jednoho ze spoluvlastníků se jedná o bývalou zemědělskou usedlost starou cca 140 let. Větší rekonstrukce byla provedena ve vedlejší stavbě – stodole, kde byly vybudovány obytné pokoje s kuchyní, ale bez koupelny. Technický stav rodinného domu je velmi špatný, na zdivu je patrná vlhkost, vybavení je podstandardní, střešní krytinu tvoří eternitové šablony – jedná se o ekologickou zátěž. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.

K nemovitosti náleží přístřešek, kolna, suché WC vedle kolny, kamenný sklep, zapuštěný betonový bazén, kopaná studna s ponorným čerpadlem a běžné venkovní úpravy v minimálním rozsahu (zpevněné plochy, oplocení apod.).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, Veveří 125, Brno, přihlásil dne 8.4.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M, soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, Klatovy, přihlásil dne 9.4.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r. o., IČ: 27595978, U Habrovky 490/15, Praha, zast. Mgr. Janem Válkem, advokátem, Vítkova 247/7, Praha, přihlásil dne 15.4.2019 pohledávku ve výši 6.669,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 2/266, Praha, přihlásil dne 15.4.2019 pohledávku ve výši 5.895,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, Benešova 10, Brno, přihlásil dne 17.4.2019 pohledávku ve výši 110.227,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha, přihlásil dne 6.5.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha, přihlásil dne 6.5.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prostějov, Dolní 71, Prostějov, přihlásil dne 6.5.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Vyskočilova 1326/5, Praha, přihlásil dne 9.5.2019 pohledávku ve výši 156.956,90 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 9.5.2019 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Vyskočilova 1326/5, Praha, přihlásil dne 9.5.2019 pohledávku ve výši 10.175,55 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, Praha, zast. Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem, U Garáží 1611/1, Praha, přihlásil dne 10.5.2019 pohledávku ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní 665/23, Praha, zast. Mgr. Ľubomírem Vdovcem, advokátem, Hlinky 135/68, Brno, přihlásil dne 14.5.2019 pohledávku ve výši 2.131,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel ARGEMON INVEST s.r.o., IČ: 28067592, Dr. Stejskala 113/2, České Budějovice, zast. JUDr. Zdeňkem Drtinou, advokátem, nám. Přemysla Otakara II. 30a, České Budějovice, přihlásil dne 16.5.2019 pohledávky ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.015,- Kč s příslušenstvím, ve výši 1.022,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 13.279,77 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Dvořák Jaroslav, nar. 21.8.1943, Mokrá 316, 664 04 Mokrá-Horákov." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Újezdec, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace