Stavební pozemky se zbytky domů a pozemky v obci Honětice, okres Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1409/14-160
Nejnižší podání 24.880 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 20

Nejvyšší podání

ed107345
181.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
ed107345 181.000 Kč 23.5.2019 14:13:49.881648
57dca181 180.000 Kč 23.5.2019 14:10:13.885907
ed107345 179.000 Kč 23.5.2019 14:09:57.533065
b8fc9ab8 178.000 Kč 23.5.2019 14:06:59.728270
ed107345 177.000 Kč 23.5.2019 14:05:20.489067
b8fc9ab8 176.000 Kč 23.5.2019 14:02:06.579965
ed107345 175.000 Kč 23.5.2019 14:00:11.496922
b8fc9ab8 174.000 Kč 23.5.2019 13:56:42.796748
ed107345 173.000 Kč 23.5.2019 13:56:29.118165
b8fc9ab8 172.000 Kč 23.5.2019 13:53:04.344663
ed107345 171.000 Kč 23.5.2019 13:50:39.431589
b8fc9ab8 170.000 Kč 23.5.2019 13:47:05.191774
32650c18 169.000 Kč 23.5.2019 13:46:47.495028
b8fc9ab8 168.000 Kč 23.5.2019 13:44:23.855346
d3d6f6dc 167.000 Kč 23.5.2019 13:44:17.600405
b8fc9ab8 166.000 Kč 23.5.2019 13:43:37.970905
ed107345 165.000 Kč 23.5.2019 13:42:46.766455
32650c18 164.000 Kč 23.5.2019 13:39:35.132792
b8fc9ab8 163.000 Kč 23.5.2019 13:39:24.832547
32650c18 162.000 Kč 23.5.2019 13:36:30.337386
b8fc9ab8 161.000 Kč 23.5.2019 13:36:22.834182
32650c18 160.000 Kč 23.5.2019 13:35:30.605120
b8fc9ab8 159.000 Kč 23.5.2019 13:35:24.047669
32650c18 158.000 Kč 23.5.2019 13:35:15.757992
57dca181 157.000 Kč 23.5.2019 13:35:05.478828
32650c18 152.000 Kč 23.5.2019 13:34:35.638551
80019160 151.000 Kč 23.5.2019 13:34:30.002594
32650c18 150.000 Kč 23.5.2019 13:34:15.437294
80019160 149.000 Kč 23.5.2019 13:34:05.570923
32650c18 147.000 Kč 23.5.2019 13:33:57.285828
80019160 146.000 Kč 23.5.2019 13:33:14.482618
32650c18 144.000 Kč 23.5.2019 13:33:04.565615
80019160 143.000 Kč 23.5.2019 13:32:25.537345
32650c18 141.000 Kč 23.5.2019 13:31:55.963603
80019160 140.000 Kč 23.5.2019 13:31:26.003401
32650c18 139.000 Kč 23.5.2019 13:31:11.538468
80019160 138.000 Kč 23.5.2019 13:30:50.627761
32650c18 136.000 Kč 23.5.2019 13:30:13.419176
80019160 135.000 Kč 23.5.2019 13:28:46.736689
32650c18 133.000 Kč 23.5.2019 13:28:11.695738
b8fc9ab8 132.000 Kč 23.5.2019 13:28:04.645620
32650c18 131.000 Kč 23.5.2019 13:27:54.648044
80019160 130.000 Kč 23.5.2019 13:27:23.267136
32650c18 127.000 Kč 23.5.2019 13:27:14.958843
3633266c 126.000 Kč 23.5.2019 13:26:10.762805
80019160 125.000 Kč 23.5.2019 13:25:42.506908
ed107345 121.000 Kč 23.5.2019 13:23:38.343488
57dca181 120.000 Kč 23.5.2019 13:22:24.186866
8fe1d270 110.000 Kč 23.5.2019 13:20:11.439046
5a1c5190 101.000 Kč 23.5.2019 13:19:47.782136
8fe1d270 100.000 Kč 23.5.2019 13:19:07.957647
57dca181 81.000 Kč 23.5.2019 13:18:20.262209
8fe1d270 71.000 Kč 23.5.2019 13:17:50.129232
82ad7e2b 66.000 Kč 23.5.2019 13:16:43.662445
57dca181 64.000 Kč 23.5.2019 13:16:19.894740
b8fc9ab8 63.000 Kč 23.5.2019 13:15:01.275313
82ad7e2b 62.000 Kč 23.5.2019 13:11:05.779053
ed107345 61.000 Kč 23.5.2019 13:10:45.378987
82ad7e2b 60.000 Kč 23.5.2019 13:09:12.633743
80019160 59.000 Kč 23.5.2019 13:08:55.826884
b8fc9ab8 58.000 Kč 23.5.2019 13:08:41.580152
80019160 57.000 Kč 23.5.2019 13:07:49.297639
82ad7e2b 56.000 Kč 23.5.2019 13:06:58.664419
80019160 55.000 Kč 23.5.2019 13:06:17.109508
ed107345 49.000 Kč 23.5.2019 13:05:56.036749
32650c18 48.000 Kč 23.5.2019 13:04:36.251116
caf8f9af 47.000 Kč 23.5.2019 13:02:37.973929
b8fc9ab8 46.000 Kč 23.5.2019 13:02:18.039169
82ad7e2b 45.000 Kč 23.5.2019 13:02:13.000223
caf8f9af 44.000 Kč 23.5.2019 13:01:56.728023
32650c18 43.000 Kč 23.5.2019 13:01:20.791704
82ad7e2b 42.000 Kč 23.5.2019 13:01:07.362664
32650c18 41.000 Kč 23.5.2019 13:00:49.428673
2c278f9c 40.000 Kč 23.5.2019 13:00:39.350556
019a0858 27.000 Kč 23.5.2019 13:00:26.363506
b6eee740 25.880 Kč 23.5.2019 13:00:18.467858
40a81136 24.880 Kč 23.5.2019 13:00:03.590002

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1409/14-160
Začátek dražby23.05.2019 13:00
Konec dražby23.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání24.880 Kč
Výsledná cena (odhadní)37.320 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.500 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1401409160
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Objekty bydlení - rodinné domy evidované na listu vlastnictví ke dni ocenění neexistují. Předmětem ocenění jsou tedy dvě souvislé stavební plochy na okraji obce po obou stranách polo zpevněné místní silničky na okraji zastavěné části obce. První souvislou plochu tvoří pozemky parc. č. 875, 876, 662/2 a 662/3 po pravé straně cestičky o celkové ploše 1294 m2, druhou stavební plochu po straně levé mezi stále ještě stojícími domy č.p. 65 a č.p. 62, přičemž první z nich obývá asi patnáctičlenná romská komunita, tvoří pozemky parc. č. St. 62, St. 63, 27/4 a 27/5 o celkové výměře 572 m2. Předmětem ocenění jsou tedy dvě samostatné plochy se zbytky domů č.p. 55 a 70, po druhé straně komunikace se zbytky hospodářských budov na ploše 875, celek zarosten plevelnatými travinami a křoviskami. Nesporně se ovšem jedná o stavební místa.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Exekutorský kandidát uvádí, že své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Petr Micka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rokycany, Pivovarská 257, 337 01 Rokycany, IČ: 67967591, přihlásil dne 8.4.2019 pohledávku v celkové výši 8.470,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČ: 63386461, přihlásil dne 9.4.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, Hradecká 3, 130 00 Praha, IČ: 75128446, přihlásil dne 9.4.2019 pohledávky v celkové výši 3.630,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, přihlásil dne 7.5.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 4.496,48 Kč a pohledávky v celkové výši 5.948,95 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11, IČ: 49451871, právně zastoupený JUDr. Jana Holubcová, advokátka se sídlem Dolní Bečva 494, 756 55 Dolní Bečva, IČ: 65137728, přihlásil dne 13.5.2019 pohledávky v celkové výši 37.635,30 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, IČ: 66253799, přihlásil dne 15.5.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351, přihlásil dne 17.5.2019 pohledávky v celkové výši 2.468,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 24785199, právně zastoupený Mgr. Karel Volf, advokát se sídlem Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5, IČ: 66253667, přihlásil dne 17.5.2019 pohledávky v celkové výši 230.437,72 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ: 25117483, právně zastoupený Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ: 71346490, přihlásil dne 20.5.2019 pohledávky v celkové výši 198.451,73 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel AD IN s.r.o., Na Hubálce 707/10, 169 00 Praha 6, IČ: 27096785,, právně zastoupený JUDr. Josef Kešner, advokát se sídlem Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4, IČ: 71329731, přihlásil dne 21.5.2019 pohledávky v celkové výši 239.263,23 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.Pohledávka oprávněného činí 15.721,21 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Honětice, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace