Stavba rodinné rekreace v obci Počenice-Tetětice, k.ú. Počenice, okres Kroměříž

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 1409/14-163
Nejnižší podání 14.933 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

9466d819
16.933 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9466d819 16.933 Kč 23.5.2019 13:29:58.677101
814a3469 15.933 Kč 23.5.2019 13:28:30.748143
9466d819 14.933 Kč 23.5.2019 13:00:11.790323

KrajZlínský kraj
OkresKroměříž
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 1409/14-163
Začátek dražby23.05.2019 13:00
Konec dražby23.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání14.933 Kč
Výsledná cena (odhadní)22.400 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.500 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1401409163
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek parc. č. 246: jedná se o plochu, na které je umístěna stavba pro rodinou rekreaci ev. č. 99 - rozpadající se stavba, u které prakticky chybí jedna štítová stěna, ze statického hlediska je nereálné ji opravit. Tato stavba stavební pozemek jednoznačně znehodnoduje, nový majitel bude muset tuto stavbu na vlastní náklady odstranit, po odstranění je pozemek vhodný k výstavbě rekreační stavby nebo objektu bydlení. Výměra pozemku je 112 m2.

Stavba ev. č. 99: stavba z kótovice s dřevěnými stropy a sedlovou střechou. Výplně otvorů jsou dřevěné, krytinu střechy tvoří plech. Betonový věnec je částečně rozpadlý. Dům je napojen na elektrickou energii.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Exekutorský kandidát uvádí, že své pohledávky přihlásili do zahájení dražebního jednání dle ust. 336f o. s. ř. tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Petr Micka, soudní exekutor, Exekutorský úřad Rokycany, Pivovarská 257, 337 01 Rokycany, IČ: 67967591, přihlásil dne 8.4.2019 pohledávku v celkové výši 8.470,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Ing. Josef Cingroš, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, Bohunická 728/24a, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČ: 63386461, přihlásil dne 9.4.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Jan Fendrych, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 2, Hradecká 3, 130 00 Praha, IČ: 75128446, přihlásil dne 9.4.2019 pohledávky v celkové výši 3.630,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž, přihlásil dne 7.5.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 4.496,48 Kč a pohledávky v celkové výši 5.948,95 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 767 11, IČ: 49451871, právně zastoupený JUDr. Jana Holubcová, advokátka se sídlem Dolní Bečva 494, 756 55 Dolní Bečva, IČ: 65137728, přihlásil dne 13.5.2019 pohledávky v celkové výši 37.635,30 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, IČ: 66253799, přihlásil dne 15.5.2019 pohledávky v celkové výši 7.865,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 00287351, přihlásil dne 17.5.2019 pohledávky v celkové výši 2.468,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ: 24785199, právně zastoupený Mgr. Karel Volf, advokát se sídlem Jindřicha Plachty 3163/28, 150 00 Praha 5, IČ: 66253667, přihlásil dne 17.5.2019 pohledávky v celkové výši 230.437,72 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ: 25117483, právně zastoupený Mgr. Zuzana Kyovská, advokátka se sídlem Novodvorská 994/138, Braník, 142 00 Praha 4, IČ: 71346490, přihlásil dne 20.5.2019 pohledávky v celkové výši 198.451,73 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel AD IN s.r.o., Na Hubálce 707/10, 169 00 Praha 6, IČ: 27096785,, právně zastoupený JUDr. Josef Kešner, advokát se sídlem Hornokrčská 1947/2, 140 00 Praha 4, IČ: 71329731, přihlásil dne 21.5.2019 pohledávky v celkové výši 239.263,23 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.Pohledávka oprávněného činí 15.721,21 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Počenice-Tetětice, okres Kroměříž, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace