Automobil Land Rover Discovery Sport 2.0 - Techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3686/18-63
Nejnižší podání 363.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 67

Nejvyšší podání

2a9e0576
720.001 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2a9e0576 720.001 Kč 7.5.2019 13:28:39.127389
eb195fef 710.001 Kč 7.5.2019 13:26:39.429733
2a9e0576 700.001 Kč 7.5.2019 13:18:29.687731
c72477b7 690.000 Kč 7.5.2019 13:18:20.275160
2a9e0576 680.000 Kč 7.5.2019 13:17:29.448636
78d358ef 670.000 Kč 7.5.2019 13:17:16.074928
eb195fef 660.000 Kč 7.5.2019 13:16:54.134077
2a9e0576 650.000 Kč 7.5.2019 13:16:28.128815
eb195fef 640.000 Kč 7.5.2019 13:16:09.191215
2a9e0576 630.000 Kč 7.5.2019 13:15:41.768159
eb195fef 620.000 Kč 7.5.2019 13:07:38.219687
80373328 600.000 Kč 7.5.2019 13:07:06.216069
eb195fef 590.000 Kč 7.5.2019 13:03:31.584437
e2cdb938 540.000 Kč 7.5.2019 13:03:23.789829
ef2c1d78 530.000 Kč 7.5.2019 13:03:16.598015
c72477b7 520.000 Kč 7.5.2019 13:03:09.391756
eb195fef 510.000 Kč 7.5.2019 13:02:58.308738
cd966fb5 500.000 Kč 7.5.2019 13:02:44.073417
b8dff36a 483.000 Kč 7.5.2019 13:02:33.422822
e0fd384d 473.000 Kč 7.5.2019 13:02:26.977094
ef2c1d78 463.000 Kč 7.5.2019 13:02:22.055781
eb195fef 453.000 Kč 7.5.2019 13:02:14.177181
b8dff36a 423.000 Kč 7.5.2019 13:02:01.626434
eb195fef 413.000 Kč 7.5.2019 13:01:38.859816
b8dff36a 403.000 Kč 7.5.2019 13:01:25.842071
eb195fef 393.000 Kč 7.5.2019 13:01:12.848646
e0fd384d 383.000 Kč 7.5.2019 13:01:01.118383
b8dff36a 373.000 Kč 7.5.2019 13:00:31.572946
ef2c1d78 363.000 Kč 7.5.2019 13:00:08.451441

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3686/18-63
Začátek dražby07.05.2019 13:00
Konec dražby07.05.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 725 804 048,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání363.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)900.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Datum první registrace: 28.12.2016

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1803686063, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Nejnižší podání je včetně 21 % DPH.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 30.4.2019 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 777 046 325.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel MONETA Auto, s.r.o., IČ: 60112743, Vyskočilova 1442/1b, Praha, přihlásil dne 19.3.2019 pohledávku zajištěnou zajišťovacím převodem vlastnického práva ve výši 667.564,- Kč s příslušenstvím.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Šátalská 469/1, Praha, okres Hlavní město Praha, kraj Hlavní město Praha, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace