Soubor movitých věcí: PC All in One Acer Aspire Z1620, tiskárna

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 2503/15-139
Nejnižší podání 1.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 19

Nejvyšší podání

9115b8df
3.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
9115b8df 3.000 Kč 28.5.2019 11:21:59.691362
723ee813 2.950 Kč 28.5.2019 11:20:54.094654
9115b8df 2.900 Kč 28.5.2019 11:19:02.957786
723ee813 2.850 Kč 28.5.2019 11:18:42.970666
9115b8df 2.800 Kč 28.5.2019 11:17:31.730681
723ee813 2.750 Kč 28.5.2019 11:16:54.441263
9115b8df 2.700 Kč 28.5.2019 11:16:30.549788
723ee813 2.650 Kč 28.5.2019 11:15:58.237192
9115b8df 2.600 Kč 28.5.2019 11:14:49.591100
723ee813 2.550 Kč 28.5.2019 11:14:35.109506
9115b8df 2.500 Kč 28.5.2019 11:09:39.508457
723ee813 2.450 Kč 28.5.2019 11:06:51.176992
9115b8df 2.400 Kč 28.5.2019 11:05:24.998154
723ee813 2.350 Kč 28.5.2019 11:05:02.869252
9115b8df 2.300 Kč 28.5.2019 11:01:17.939237
723ee813 2.250 Kč 28.5.2019 11:00:58.138801
9115b8df 2.200 Kč 28.5.2019 10:59:28.050019
723ee813 2.150 Kč 28.5.2019 10:55:11.040292
596ba42a 2.100 Kč 28.5.2019 10:47:38.850386
50e11402 2.050 Kč 28.5.2019 10:37:20.701824
596ba42a 2.000 Kč 28.5.2019 10:36:12.573543
50e11402 1.750 Kč 28.5.2019 10:35:34.626742
596ba42a 1.650 Kč 28.5.2019 10:35:01.861641
50e11402 1.550 Kč 28.5.2019 10:34:46.855006
596ba42a 1.500 Kč 28.5.2019 10:34:30.035434
50e11402 1.450 Kč 28.5.2019 10:33:18.609131
596ba42a 1.400 Kč 28.5.2019 10:31:20.791572
723ee813 1.350 Kč 28.5.2019 10:31:06.570422
596ba42a 1.300 Kč 28.5.2019 10:31:01.589952
97c55020 1.250 Kč 28.5.2019 10:30:53.894427
0be165de 1.200 Kč 28.5.2019 10:30:08.479800

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 2503/15-139
Začátek dražby28.05.2019 10:30
Konec dražby28.05.2019 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.

Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1502503139, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 23.5.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace