Televizor Technika T43FHD

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7959/17-53
Nejnižší podání 800 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

110a164a
2.050 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
110a164a 2.050 Kč 28.5.2019 11:51:01.961833
f002f3bc 2.000 Kč 28.5.2019 11:50:54.441203
110a164a 1.950 Kč 28.5.2019 11:48:27.729374
f002f3bc 1.900 Kč 28.5.2019 11:48:21.798250
110a164a 1.850 Kč 28.5.2019 11:47:05.713697
f002f3bc 1.800 Kč 28.5.2019 11:46:45.552159
110a164a 1.750 Kč 28.5.2019 11:44:22.093122
f002f3bc 1.700 Kč 28.5.2019 11:44:10.167999
110a164a 1.650 Kč 28.5.2019 11:42:21.270995
f002f3bc 1.600 Kč 28.5.2019 11:42:02.744967
110a164a 1.550 Kč 28.5.2019 11:39:41.117580
f002f3bc 1.500 Kč 28.5.2019 11:39:27.479814
110a164a 1.450 Kč 28.5.2019 11:39:03.050847
f002f3bc 1.400 Kč 28.5.2019 11:38:47.641735
110a164a 1.350 Kč 28.5.2019 11:33:50.400400
56492d4b 1.300 Kč 28.5.2019 11:33:39.490248
110a164a 1.250 Kč 28.5.2019 11:31:31.046313
56492d4b 1.200 Kč 28.5.2019 11:31:21.213817
110a164a 1.100 Kč 28.5.2019 11:28:34.922436
56492d4b 1.050 Kč 28.5.2019 11:28:20.123371
110a164a 950 Kč 28.5.2019 11:26:26.432081
56492d4b 900 Kč 28.5.2019 11:25:23.312081
110a164a 850 Kč 28.5.2019 11:24:21.827947
56492d4b 800 Kč 28.5.2019 11:01:02.921302

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7959/17-53
Začátek dražby28.05.2019 11:00
Konec dražby28.05.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání800 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.400 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1707959053, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 23.5.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace