Rodinný dům v obci Železný Brod

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 43/2018
Nejnižší podání 1.320.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

56cb282e
1.320.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
56cb282e 1.320.000 Kč 29.5.2019 11:26:15.505408

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 43/2018
Začátek dražby29.05.2019 11:00
Konec dražby29.05.2019 11:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1.320.000 Kč
Cena předmětu dražby1.980.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota140.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol432018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Rodinný dům č.p. 476: Stáří domu nebylo dokladově zjištěno. Dle dostupných podkladů byla původní část rodinného domu postavena kolem roku 1926, v roce 1977 bylo vydáno povolení na přístavbu domu, která byla dokončena v 80. letech minulého století a zkolaudována byla až v roce 2003.

Rodinný dům je celý podsklepený, původní část má 1. NP se sedlovou střechou (půda), přístavba má 2.NP a plochou střechu. Původní část rodinného domu je neužívaná,

Stavebně technický stav rodinného domu je podprůměrný, vykazuje i známky závad - trhliny v obvodovém zdivu. Dle předchozího znaleckého posudky byly tyto závady dle stavebního úřadu zapříčiněny chybným založením přístavby, která byla provedena na navážce.

Základy rodinného domu jsou kamenné a betonové bez izolací proti zemní vlhkosti, nosná konstrukce původní části smíšená (kámen/zdivo), v přístavbě je zdivo cihelné. Stropy dřevěné trámové a pravděpodobně keramické (v přístavbě) s rovným omítaným podhledem. Střecha domu plochá a sedlová, střešní krytina z živičných pásů a eternitových šablon. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu částečně chybějící, bleskosvod je osazen. Jednotlivá podlaží jsou spojena schodištěm. Vnější omítky stříkané břízolitové, okna dřevěná zdvojená a luxfery. Rodinný dům je napojen na veřejný vodovodní řad, elektřinu a plyn, kanalizace je svedena do jímky. Zbylé vnitřní konstrukce a vybavení rodinného domu nebylo možné identifikovat z důvodu neumožnění vstupu Znalce do objektu. Znalec proto uvažuje standardní vybavení původního stáří.

 

Dispoziční řešení (dle informací z předchozího znaleckého posudku):

1.PP - původní část - sklepy

1.PP - přístavba - garáž, sklad

1.NP - původní část - bytová jednotka 2+1 s příslušenstvím a s vlastním vchodem (neužívaná)

1.NP - přístavba - bytová jednotka 5+1 s příslušenstvím a s vlastním vchodem (obývací pokoj s balkonem, kuchyň, spíž, WC, chodba, schodiště do 2. NP

2.NP - přístavba - chodba, koupelna, 3 x pokoj.

 

Pozemky:

Pozemek parc. č. 1296/1 vedený na výpise z katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 256 m2. Součástí pozemku je stavba rodinného domu č.p.476.

Pozemek parc. č. 1297/1 vedený jako zahrada o celkové výměře 1337 m2. Pozemek tvoří se stavebním pozemkem jednotný funkční celek.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 09.5.2019 v 16:00 hodin
2. termín dne 10.5.2019 v 9:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před rodinným domem č.p. 476 (Horecká 476, 468 22 Železný Brod), stavba stojí na pozemku parc. č.: 1296/1, jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 973, v katastrálním území a v obci Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou.
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Horecká 476, Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace