Skladovací a prodejní areál v Olomouci - Holice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 44/2018
Nejnižší podání 11.934.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

61d33f5c
11.934.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
61d33f5c 11.934.000 Kč 29.5.2019 12:00:07.456316

KrajOlomoucký kraj
OkresOlomouc
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 44/2018
Začátek dražby29.05.2019 12:00
Konec dražby29.05.2019 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání11.934.000 Kč
Cena předmětu dražby17.900.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota600.000 Kč
Bankovní účet dražebníka107-4278120267/0100
Variabilní symbol442018
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Stavba bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc. č. 197/21:

 

Stavba slouží v současné době ke skladování stavebního materiálu a jeho prodeji. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové montované panely. Objekt sestává ze sedmi lodí. Nad každou lodí je sedlová střecha. Šest lodí ve východní části objektu je vnitřně stavebně propojených, sedmá loď v západní části má samostatný vstup. Ve dvou lodích je jednoduchý vestavek s hygienickým zařízením a kanceláří. Každá z lodí disponuje plastovými sekčními vraty z jižní strany. Prostory jsou prosvětleny okny ze severní strany a světlíky ve střeše. Základy jsou betonové izolované. Stropy nejsou zřízeny. Střešní krytinu tvoří vlnitý pozinkovaný plech nebo vlnitý sklolaminát. Vnější i vnitřní povrchy jsou tvořeny tenkovrstvými omítkami nebo pouhými nátěry. Vnitřní dveře jsou dřevěné, okna jsou plastová, vrata jsou plastová sekční. Podlaha je asfaltová. Elektroinstalace je třífázová, je proveden rozvod plynu (bez zdroje vytápění), rozvody vody jsou plastové, odpadní vody z hygienického zařízení jsou svedeny do trativodu. Hygienické zařízení je pouze jednoduché – WC, umyvadlo. Bleskosvod je osazen. Ostatní vybavení tvoří kamerový zabezpečovací systém.

Stavba byla vybudována dle sdělení správce objektu asi v roce 2000. Stav objektu je velmi dobrý, odpovídá stáří při běžné údržbě. Závažné závady nebyly zjištěny.

Stavba je napojena na podružný elektroměr, vodoměr a plynoměr, kanalizace není zavedena.

 

Pozemek parc. č. 197/21:

Samotný pozemek o výměře 3412 m2 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří a je zcela zastavěn předmětnou stavbou popsanou výše.

Dle územního plánu obce se pozemek nachází v plochách B – smíšené plochy obytné.

 

Oceňovaná stavba s pozemkem se nacházejí v uzavřeném výrobně-skladovacím areálu při ulici Sladkovského, v místní části Holice, v obci Olomouc. V okolí se nachází převážně průmyslová zástavba – výroba, sklady.

 

Přístup k pozemku je řešen z ulice Sladkovského, z obecní resp. krajské zpevněné komunikace, a dále přes pozemek parc. č. 197/1, který je ve vlastnictví jiného subjektu – věcné břemeno jízdy a chůze není zřízeno – přístup tedy není po právní stránce vyřešen.

 

Pozemek i stavba ve výhradním vlastnictví – stavba není součástí pozemku, nýbrž je v katastru nemovitostí zapsána jako samostatná nemovitá věc. Parkovací možnosti jsou omezené – parkování je možné právě na pozemku parc. č. 197/1 (bez právního nároku) nebo před areálem na obecní komunikaci. Do areálu vede železniční vlečka. Z pohledu komerční využitelnosti je poloha areálu výhodná a areál je komerčně využívaný. Inženýrské sítě jsou kompletně v dosahu.Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 2.5.2019 v 11:00 hodin
2. termín dne 14.5.2019 v 15:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje před stavbou bez č.p./č.e., stojící na pozemku parc. č. 197/21, (vjezd do areálu z ulice Sladkovského, Olomouc - Holice), jak jsou výše uvedené nemovité věci zapsané na listu vlastnictví č. 1910, v katastrálním území Holice u Olomouce, v obci Olomouc, Okres Olomouc. (OBJEKT UŽÍVÁ: BALUS Innovation s.r.o.)
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Sladkovského, Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.