Automobil Kia Sorento - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7933/13-273
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 42

Nejvyšší podání

b8df349e
41.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b8df349e 41.000 Kč 13.6.2019 10:45:14.767367
fe1a1332 40.800 Kč 13.6.2019 10:41:44.401983
b8df349e 40.600 Kč 13.6.2019 10:39:24.263406
8a78ba79 40.400 Kč 13.6.2019 10:38:37.821693
b8df349e 40.200 Kč 13.6.2019 10:38:13.179637
fe1a1332 40.000 Kč 13.6.2019 10:36:07.241544
2c2bdc6f 39.000 Kč 13.6.2019 10:35:52.521453
fe1a1332 38.800 Kč 13.6.2019 10:35:39.088252
8a78ba79 38.600 Kč 13.6.2019 10:34:21.841636
b8df349e 38.400 Kč 13.6.2019 10:34:08.993661
2c2bdc6f 38.200 Kč 13.6.2019 10:33:02.485377
b8df349e 38.000 Kč 13.6.2019 10:32:47.841655
fe1a1332 37.800 Kč 13.6.2019 10:32:34.349724
2c2bdc6f 36.800 Kč 13.6.2019 10:32:18.260006
b8df349e 36.600 Kč 13.6.2019 10:31:36.885016
fe1a1332 36.400 Kč 13.6.2019 10:31:10.248200
b8df349e 36.200 Kč 13.6.2019 10:31:02.168107
8a78ba79 36.000 Kč 13.6.2019 10:29:55.442219
63f5c130 35.800 Kč 13.6.2019 10:29:27.539893
b8df349e 35.600 Kč 13.6.2019 10:29:14.750927
63f5c130 35.400 Kč 13.6.2019 10:28:31.842996
ccd91906 35.200 Kč 13.6.2019 10:28:10.757464
63f5c130 34.700 Kč 13.6.2019 10:28:04.767326
b8df349e 34.500 Kč 13.6.2019 10:27:49.397271
fe1a1332 34.300 Kč 13.6.2019 10:27:42.391440
63f5c130 34.100 Kč 13.6.2019 10:27:28.774213
b8df349e 33.900 Kč 13.6.2019 10:27:16.137633
63f5c130 33.700 Kč 13.6.2019 10:27:07.566986
ccd91906 33.500 Kč 13.6.2019 10:26:57.490938
63f5c130 33.200 Kč 13.6.2019 10:24:50.845894
ccd91906 33.000 Kč 13.6.2019 10:24:41.565778
fe1a1332 32.700 Kč 13.6.2019 10:22:02.630871
7a18ff4d 32.500 Kč 13.6.2019 10:18:28.938785
8a78ba79 32.000 Kč 13.6.2019 10:17:48.182361
40a278d5 31.600 Kč 13.6.2019 10:15:43.098084
820267e1 31.400 Kč 13.6.2019 10:14:36.447345
40a278d5 31.200 Kč 13.6.2019 10:13:21.793118
8a78ba79 31.000 Kč 13.6.2019 10:12:27.750401
40a278d5 30.600 Kč 13.6.2019 10:06:05.271315
39aea27d 30.400 Kč 13.6.2019 10:05:11.727894
ccd91906 30.200 Kč 13.6.2019 10:04:36.546155
c50736cd 25.200 Kč 13.6.2019 10:03:22.748249
ccd91906 25.000 Kč 13.6.2019 10:02:38.504154
40a278d5 20.000 Kč 13.6.2019 10:01:52.398711

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7933/13-273
Začátek dražby13.06.2019 10:00
Konec dražby13.06.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1307933273, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace