Automobil Opel Signum 2.2DTI - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 992/13-340
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

24acf711
9.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
24acf711 9.000 Kč 13.6.2019 11:44:15.304335
665c57e3 8.950 Kč 13.6.2019 11:44:05.397702
24acf711 8.900 Kč 13.6.2019 11:44:01.328560
665c57e3 8.850 Kč 13.6.2019 11:43:55.794290
24acf711 8.800 Kč 13.6.2019 11:43:51.477186
665c57e3 8.750 Kč 13.6.2019 11:43:41.402861
24acf711 8.700 Kč 13.6.2019 11:42:49.170155
665c57e3 8.650 Kč 13.6.2019 11:42:32.183064
24acf711 8.600 Kč 13.6.2019 11:41:48.198427
665c57e3 8.550 Kč 13.6.2019 11:41:24.232931
24acf711 8.500 Kč 13.6.2019 11:40:34.681132
665c57e3 8.450 Kč 13.6.2019 11:40:24.078393
24acf711 8.400 Kč 13.6.2019 11:38:40.086608
665c57e3 8.350 Kč 13.6.2019 11:38:27.958706
24acf711 8.300 Kč 13.6.2019 11:38:14.319026
665c57e3 8.250 Kč 13.6.2019 11:37:56.717963
24acf711 8.200 Kč 13.6.2019 11:35:58.973382
69fc8feb 8.150 Kč 13.6.2019 11:35:41.002972
665c57e3 8.100 Kč 13.6.2019 11:35:31.457380
24acf711 8.050 Kč 13.6.2019 11:32:57.903367
2fcb7724 8.000 Kč 13.6.2019 11:32:33.865812
24acf711 7.550 Kč 13.6.2019 11:32:16.973125
2fcb7724 7.500 Kč 13.6.2019 11:30:58.838502
665c57e3 7.050 Kč 13.6.2019 11:30:28.948159
2fcb7724 7.000 Kč 13.6.2019 11:29:48.079127
665c57e3 6.550 Kč 13.6.2019 11:29:34.940832
2fcb7724 6.500 Kč 13.6.2019 11:27:18.110792
665c57e3 6.100 Kč 13.6.2019 11:26:41.383271
2fcb7724 6.050 Kč 13.6.2019 11:23:41.637287
665c57e3 5.550 Kč 13.6.2019 11:17:28.372818
2fcb7724 5.500 Kč 13.6.2019 11:08:48.751335
665c57e3 5.000 Kč 13.6.2019 11:05:05.410168

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 992/13-340
Začátek dražby13.06.2019 11:00
Konec dražby13.06.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1300992340, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace