Automobil Volkswagen Touareg - Techn. údaje ve fototgalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 578/18-70
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 45

Nejvyšší podání

efdcedd0
70.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
efdcedd0 70.400 Kč 13.6.2019 11:52:59.997548
76ea1612 70.200 Kč 13.6.2019 11:52:48.449427
efdcedd0 70.000 Kč 13.6.2019 11:52:27.823490
76ea1612 69.800 Kč 13.6.2019 11:52:17.223600
efdcedd0 69.600 Kč 13.6.2019 11:51:59.397900
76ea1612 69.400 Kč 13.6.2019 11:51:48.375565
efdcedd0 69.200 Kč 13.6.2019 11:50:49.129878
76ea1612 69.000 Kč 13.6.2019 11:46:30.384664
efdcedd0 68.800 Kč 13.6.2019 11:42:26.657776
76ea1612 68.600 Kč 13.6.2019 11:41:22.585516
efdcedd0 68.400 Kč 13.6.2019 11:37:01.957604
3ad6fa0d 68.200 Kč 13.6.2019 11:36:49.541923
efdcedd0 68.000 Kč 13.6.2019 11:36:40.817332
3ad6fa0d 67.800 Kč 13.6.2019 11:36:36.030601
efdcedd0 67.600 Kč 13.6.2019 11:36:18.297673
3ad6fa0d 67.400 Kč 13.6.2019 11:35:51.151122
efdcedd0 67.200 Kč 13.6.2019 11:35:34.077413
3ad6fa0d 67.000 Kč 13.6.2019 11:35:28.962161
efdcedd0 66.800 Kč 13.6.2019 11:34:27.587564
3ad6fa0d 66.600 Kč 13.6.2019 11:34:20.852075
efdcedd0 66.400 Kč 13.6.2019 11:34:07.818284
3ad6fa0d 66.200 Kč 13.6.2019 11:33:58.217447
efdcedd0 66.000 Kč 13.6.2019 11:33:44.006923
3ad6fa0d 65.800 Kč 13.6.2019 11:33:39.171957
efdcedd0 65.500 Kč 13.6.2019 11:33:00.152439
3ad6fa0d 65.300 Kč 13.6.2019 11:32:57.270509
efdcedd0 65.100 Kč 13.6.2019 11:32:39.685574
3ad6fa0d 64.900 Kč 13.6.2019 11:32:27.673828
efdcedd0 64.400 Kč 13.6.2019 11:32:17.023071
3ad6fa0d 64.200 Kč 13.6.2019 11:32:11.921869
efdcedd0 64.000 Kč 13.6.2019 11:31:59.877911
3ad6fa0d 63.800 Kč 13.6.2019 11:31:56.488113
efdcedd0 63.600 Kč 13.6.2019 11:31:45.369653
3ad6fa0d 63.400 Kč 13.6.2019 11:31:39.129156
efdcedd0 63.200 Kč 13.6.2019 11:31:29.103277
3ad6fa0d 63.000 Kč 13.6.2019 11:31:23.996145
efdcedd0 62.800 Kč 13.6.2019 11:31:14.977260
3ad6fa0d 62.600 Kč 13.6.2019 11:31:08.776461
efdcedd0 62.400 Kč 13.6.2019 11:30:59.757321
3ad6fa0d 62.200 Kč 13.6.2019 11:30:53.640424
efdcedd0 62.000 Kč 13.6.2019 11:30:37.903882
3ad6fa0d 61.800 Kč 13.6.2019 11:30:16.410288
efdcedd0 61.600 Kč 13.6.2019 11:29:53.777369
3ad6fa0d 61.400 Kč 13.6.2019 11:27:50.527815
efdcedd0 61.200 Kč 13.6.2019 11:27:33.977545
3ad6fa0d 61.000 Kč 13.6.2019 11:24:24.988727
efdcedd0 60.800 Kč 13.6.2019 11:16:15.584141
76ea1612 60.600 Kč 13.6.2019 11:09:28.020222
efdcedd0 55.600 Kč 13.6.2019 11:05:56.231502
76ea1612 55.400 Kč 13.6.2019 11:04:41.795970
9f33caf2 40.400 Kč 13.6.2019 11:02:06.034339
76ea1612 40.200 Kč 13.6.2019 11:01:53.348026
9f33caf2 36.200 Kč 13.6.2019 11:01:46.028403
efdcedd0 36.000 Kč 13.6.2019 11:01:37.517940
9f33caf2 35.800 Kč 13.6.2019 11:01:23.122185
efdcedd0 35.600 Kč 13.6.2019 11:01:11.676859
76ea1612 35.400 Kč 13.6.2019 11:00:52.835931
a5c6de14 30.400 Kč 13.6.2019 11:00:33.923227
9f33caf2 30.200 Kč 13.6.2019 11:00:22.373604
76ea1612 30.000 Kč 13.6.2019 11:00:06.297073

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 578/18-70
Začátek dražby13.06.2019 11:00
Konec dražby13.06.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)90.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1800578070, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 6.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace