1/9 rodinného domu se zahradou v obci Břeclav, okres Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7892/15-157
Nejnižší podání 56.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

8234bc7a
88.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8234bc7a 88.000 Kč 13.6.2019 14:16:37.110173
4eb35878 87.000 Kč 13.6.2019 14:12:12.545286
8234bc7a 86.000 Kč 13.6.2019 14:07:20.752501
4eb35878 85.000 Kč 13.6.2019 14:02:55.024057
8234bc7a 84.000 Kč 13.6.2019 13:58:03.552583
4eb35878 83.000 Kč 13.6.2019 13:53:38.817847
fbd9ab8b 82.000 Kč 13.6.2019 13:53:14.860219
4eb35878 72.000 Kč 13.6.2019 13:51:02.346457
8234bc7a 71.000 Kč 13.6.2019 13:50:41.482338
fbd9ab8b 70.000 Kč 13.6.2019 13:46:13.238108
8234bc7a 69.000 Kč 13.6.2019 13:46:00.944628
fbd9ab8b 68.000 Kč 13.6.2019 13:41:36.913160
f6a2927e 67.000 Kč 13.6.2019 13:38:30.778068
fbd9ab8b 66.000 Kč 13.6.2019 13:34:15.584784
8234bc7a 65.000 Kč 13.6.2019 13:34:08.860660
fbd9ab8b 64.000 Kč 13.6.2019 13:29:52.819614
4eb35878 63.000 Kč 13.6.2019 13:29:30.247269
fbd9ab8b 62.000 Kč 13.6.2019 13:27:26.724107
8234bc7a 61.000 Kč 13.6.2019 13:25:17.257887
c812b6d2 60.000 Kč 13.6.2019 13:21:44.709401
fbd9ab8b 59.000 Kč 13.6.2019 13:19:32.271872
f6a2927e 58.000 Kč 13.6.2019 13:05:58.268714
4eb35878 57.000 Kč 13.6.2019 13:01:43.651189
c812b6d2 56.000 Kč 13.6.2019 13:00:17.450480

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7892/15-157
Začátek dražby13.06.2019 13:00
Konec dražby13.06.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání56.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)84.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1507892157
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům se nachází na severním okraji města při ulici Na Zvolenci, která se nachází mezi ulicemi Vinohradní a U Jánského dvora, je rovnoběžná s ulicí Lidická, po které vede hlavní průjezdná komunikace městem. Rodinný dům je začleněn do uliční zástavby jako řadový vnitřní, je v malém rozsahu podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou. Přístup do domu je z veřejné komunikace po veřejných pozemcích. Dům je postaven na rovinném pozemku. Půdorysně je objekt ve tvaru přibližného obdélníka. V pravé části RD se nachází průjezd do dvora a v levé části se nachází tři obytné místnosti a chodba. WC se nachází mimo objekt ve dvoře, prostory využívané jako kuchyň jsou ve vedlejší stavbě naproti RD přes dvůr. Základy jsou betonové nebo kamenné bez izolací, nosné zdivo cihelné, stropy dřevěné s rovným podhledem, střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a taškovou krytinou. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu, vnitřní omítky vápenné, vnější vápenocementové s nátěrem. Okna jsou dřevěná dvojitá, dveře náplňové, podlahy dřevěné. Vytápění je pouze lokální kamny na tuhá paliva. V RD jsou provedeny rozvody vody a elektro. Vnitřní vybavení přímo v RD není. Přesné stáří rodinného domu není známé, odhadem činí stáří objektu cca 90 let. Technický stav rodinného domu je zhoršený, jsou zde patrny známky nadměrného opotřebení. Žádné větší opravy či modernizace kromě nejnutnější údržby zde neprobíhaly. Rodinný dům je určený ke kompletní rekonstrukci případně odstranění a postavení nové stavby.

Na pozemku zahrady se nacházejí neudržované trvalé porosty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. d) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Břeclav, okres Břeclav, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace