Stavební pozemek v obci Novosedlice, okr. Teplice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 41959/13-153
Nejnižší podání 166.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

b60ab768
245.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
b60ab768 245.000 Kč 13.6.2019 13:35:28.551677
d21ccfa6 244.000 Kč 13.6.2019 13:35:17.945409
b60ab768 243.000 Kč 13.6.2019 13:31:48.597765
d21ccfa6 242.000 Kč 13.6.2019 13:31:29.625292
b60ab768 241.000 Kč 13.6.2019 13:28:00.834320
d21ccfa6 240.000 Kč 13.6.2019 13:27:48.993449
b60ab768 239.000 Kč 13.6.2019 13:25:35.970559
d21ccfa6 238.000 Kč 13.6.2019 13:25:04.095351
b60ab768 237.000 Kč 13.6.2019 13:24:36.074373
d21ccfa6 236.000 Kč 13.6.2019 13:24:22.831313
b60ab768 235.000 Kč 13.6.2019 13:23:36.479450
d21ccfa6 234.000 Kč 13.6.2019 13:23:10.105613
b60ab768 233.000 Kč 13.6.2019 13:21:53.098410
d21ccfa6 232.000 Kč 13.6.2019 13:21:36.989672
b60ab768 231.000 Kč 13.6.2019 13:20:35.249976
d21ccfa6 230.000 Kč 13.6.2019 13:20:13.656558
b60ab768 229.000 Kč 13.6.2019 13:18:17.839240
d21ccfa6 228.000 Kč 13.6.2019 13:17:58.584640
b60ab768 227.000 Kč 13.6.2019 13:15:21.745447
d21ccfa6 226.000 Kč 13.6.2019 13:15:03.835685
b60ab768 225.000 Kč 13.6.2019 13:12:46.340356
d21ccfa6 224.000 Kč 13.6.2019 13:12:29.282857
b60ab768 223.000 Kč 13.6.2019 13:11:16.678180
d21ccfa6 222.000 Kč 13.6.2019 13:11:05.016812
b60ab768 221.000 Kč 13.6.2019 13:10:51.931255
3fa31a2f 220.000 Kč 13.6.2019 13:10:39.512571
b60ab768 212.000 Kč 13.6.2019 13:09:07.462504
d21ccfa6 211.000 Kč 13.6.2019 13:08:36.576299
b60ab768 210.000 Kč 13.6.2019 13:06:40.135099
d21ccfa6 209.000 Kč 13.6.2019 13:06:16.500703
b60ab768 208.000 Kč 13.6.2019 13:05:39.731296
d21ccfa6 207.000 Kč 13.6.2019 13:05:22.912520
b60ab768 206.000 Kč 13.6.2019 13:04:11.262477
d21ccfa6 205.000 Kč 13.6.2019 13:03:38.036915
b60ab768 204.000 Kč 13.6.2019 13:03:28.454332
d21ccfa6 203.000 Kč 13.6.2019 13:03:08.950907
b60ab768 202.000 Kč 13.6.2019 13:03:01.496507
d21ccfa6 201.000 Kč 13.6.2019 13:02:35.406541
3fa31a2f 200.000 Kč 13.6.2019 13:02:24.436168
d21ccfa6 166.500 Kč 13.6.2019 13:00:17.479479

KrajÚstecký kraj
OkresTeplice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 41959/13-153
Začátek dražby13.06.2019 13:00
Konec dražby13.06.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání166.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)333.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota17.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1341959153
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemek se nachází v severozápadní zastavěné části obce Novosedlice. Jedná se o travnatý pozemek obdélníkového tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako trvalý travní porost o výměře 478 m2. Pozemek je ohraničený drátěným oplocením. Na travnatém pozemku se nacházejí porosty a dřevěná přízemní stavba ve velmi spatném stavu (ke zbourání). V době oceňování byl rovinný pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 650/1, který je ve vlastnictví obce Novosedlice. Přípojky IS jsou v dosahu.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha změn na plochu smíšeně obytnou městskou v nerozlišených formách výstavby.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, Klatovy, přihlásil dne 21.12.2018 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, Za Beránkem 836, Klatovy, přihlásil dne 21.12.2018 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Intrum Czech, s.r.o., IČ: 27221971, Klimentská 1216/46, Praha, přihlásil dne 28.12.2018 pohledávky zajištěné zástavním právem ve výši 36.652,39 Kč s příslušenstvím a ve výši 51.005,28 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha-východ, Michelská 1326/62, Praha, přihlásil dne 4.1.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká televize, Na Hřebenech II 1132/4, Praha, zast. JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, Resslova 956/13, Hradec Králové, přihlásil dne 16.1.2019 pohledávku ve výši 3.510,- Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751, Václavské nám. 808/66, Praha, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, Úslavská 33, Plzeň, přihlásil dne 25.1.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem ve výši 155.684,10 Kč s příslušenstvím a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. Marcel Kubis, soudní exekutor, Exekutorský úřad Šumperk, Masarykovo nám. 44/4, Zábřeh, přihlásil dne 29.1.2019 pohledávku ve výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 31.397,47 Kč


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Novosedlice, okres Teplice, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace