Rodinný dům se zahradou v obci Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové

Do začátku dražby zbývá: 2 dny 1 hodina 2 minuty

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 701/17-96
Nejnižší podání 1.800.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 701/17-96
Začátek dražby20.06.2019 13:00
Konec dražby20.06.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.800.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.700.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1700701096
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající dobré údržbě. Dům je přízemní s obytným podkrovím a volným půdním prostorem. Fasáda domu není zateplená. Dům je částečně podsklepený. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z živičné šindele. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena dvěma komíny, bleskosvodem a vikýřem. Okna domu jsou dřevěná dvojitá. Okna jsou opatřena parapety. Vchodové dveře domu jsou dřevěné prosklené. V době oceňování byl dům využívaný. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem nacházející se na pozemku parc. č. 1162/9, který je ve vlastnictví města Chlumec nad Cidlinou. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Oceňované pozemky se nacházejí na severním okraji zastavěné části Chlumec nad Cidlinou. Jedná se o sousedící pozemky různých tvaru. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří a zahrada o výměře 1 424 m2. Pozemky jsou ohraničené drátěným a kovovým oplocením. Na pozemku parc. č. St. 805 se nachází zděný dům č.p. 328, porosty, zpevněné plochy, zděná kolna a zděná garáž (viz níže). Na travnatém pozemku parc. č. 666 se nacházejí porosty, zpevněné plocha a skleník. V době oceňování byly rovinné pozemky neudržované. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plocha bydlení v RD - městské a příměstské.

Na pozemku parc. č. St. 805 se nachází zděná samostatná garáž. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je dobrý. Střecha budovy je sedlová - plechová. Vjezdová vrata jsou dřevěná dvoukřídlá. Fasáda není zateplená. Přístup k nemovité věci je po zpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. St. 805, který je předmětem ocenění.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Nádražní 328, Chlumec nad Cidlinou, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace