Byt 2+1 v obci Chodov, k.ú. Dolní Chodov, okres Sokolov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4034/13-162
Nejnižší podání 527.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

327bfae4
527.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
327bfae4 527.333 Kč 20.6.2019 13:00:07.795714

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4034/13-162
Začátek dražby20.06.2019 13:00
Konec dražby20.06.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání527.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)791.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota52.800 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1304034162
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům zděné konstrukce se třemi vchody a třemi čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových roštech. Budova má 3 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky a 1 podzemní podlaží, v kterém jsou sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je dle databáze RÚIAN celkem 18 jednotek (6 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvodem. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou plastové prosklené. Fasáda domu je zateplená. Stavebně-technický stav objektu je dobrý. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Oceňovaná jednotka č. 598/5 se nachází v budově č.p. 598 ve 3. NP a její dispozice je 2+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, spíže, chodby, sklepa, sklepa, koupelny a WC. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné. Užitná plocha jednotky je 64,16 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie prohlášení vlastníka. Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci, plynovod a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemku parc. č. 217/2 stojí bytový dům s č.p. 573, 574, 598. Pozemek je obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 543 m2. Pozemek je v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 217/1 ve vlastnickém právu města Chodov.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 25.3.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, IČ: 41197518, Dr. Janatky 2, 360 01 Karlovy Vary, přihlásila dne 9.4.2019 pohledávku v celkové výši 467.138,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 141.870,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovité věci vázne závada, která prodejem v dražbě nezanikne (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): Věcné břemeno ve prospěch nemovitosti neevidované v katastru spočívající v umožnění přístupu do objektu pro správce inženýrských sítí k opravě, údržbě a měření stavů inženýrských sítí, povinnost k jednotce: 598/5, listina: Smlouva kupní, o zřízení věcného břemene - bezúplatná, o zřízení věcného předkupního práva (POLZV 300/1995) ze dne 27.9.1995.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Karlovarská 598, Chodov, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace