Automobil Iveco Daily Unijet - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 3166/16-113
Nejnižší podání 16.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 17

Nejvyšší podání

eb9dcf5a
35.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
eb9dcf5a 35.000 Kč 27.6.2019 12:09:20.898653
d457a63d 34.200 Kč 27.6.2019 12:09:07.809541
eb9dcf5a 34.000 Kč 27.6.2019 12:08:56.963653
d457a63d 33.200 Kč 27.6.2019 12:08:41.868981
eb9dcf5a 33.000 Kč 27.6.2019 12:04:25.365206
d457a63d 32.200 Kč 27.6.2019 12:04:03.274065
eb9dcf5a 32.000 Kč 27.6.2019 12:02:07.912452
d457a63d 31.600 Kč 27.6.2019 12:01:56.793780
eb9dcf5a 31.400 Kč 27.6.2019 12:01:45.109533
d457a63d 31.200 Kč 27.6.2019 12:01:37.669644
eb9dcf5a 31.000 Kč 27.6.2019 11:56:39.392909
d457a63d 30.000 Kč 27.6.2019 11:56:27.745089
eb9dcf5a 29.000 Kč 27.6.2019 11:56:08.893624
d457a63d 28.000 Kč 27.6.2019 11:55:49.951545
eb9dcf5a 27.000 Kč 27.6.2019 11:54:59.186948
d457a63d 26.000 Kč 27.6.2019 11:53:28.359796
eb9dcf5a 25.000 Kč 27.6.2019 11:51:44.328454
d457a63d 24.000 Kč 27.6.2019 11:50:25.305485
de1b0ed9 23.000 Kč 27.6.2019 11:45:59.498546
d457a63d 22.800 Kč 27.6.2019 11:45:01.556625
b42363ca 22.600 Kč 27.6.2019 11:44:09.267099
de1b0ed9 22.400 Kč 27.6.2019 11:43:56.303729
d457a63d 22.200 Kč 27.6.2019 11:42:38.186782
de1b0ed9 22.000 Kč 27.6.2019 11:42:18.819963
85e37a25 21.800 Kč 27.6.2019 11:40:55.887110
d457a63d 21.600 Kč 27.6.2019 11:40:50.722713
de1b0ed9 21.400 Kč 27.6.2019 11:38:50.220308
b42363ca 21.200 Kč 27.6.2019 11:37:33.565739
eb9dcf5a 21.000 Kč 27.6.2019 11:35:32.391319
de1b0ed9 20.200 Kč 27.6.2019 11:34:56.385782
eb9dcf5a 20.000 Kč 27.6.2019 11:34:37.040566
b42363ca 16.600 Kč 27.6.2019 11:34:17.551553
d457a63d 16.400 Kč 27.6.2019 11:31:59.791773
de1b0ed9 16.200 Kč 27.6.2019 11:30:39.649420
b42363ca 16.000 Kč 27.6.2019 11:30:23.557477

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 3166/16-113
Začátek dražby27.06.2019 11:30
Konec dražby27.06.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání16.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)48.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1603166113, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace