Automobil KIA CEE´D – techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 927/15-80
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 12

Nejvyšší podání

00345ae3
24.600 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
00345ae3 24.600 Kč 27.6.2019 10:40:07.941434
8e03ae02 24.400 Kč 27.6.2019 10:38:44.525967
00345ae3 24.200 Kč 27.6.2019 10:38:31.368536
8e03ae02 24.000 Kč 27.6.2019 10:36:08.227535
00345ae3 23.800 Kč 27.6.2019 10:35:36.479293
8e03ae02 23.600 Kč 27.6.2019 10:34:23.469059
00345ae3 23.400 Kč 27.6.2019 10:33:59.290553
8e03ae02 23.200 Kč 27.6.2019 10:33:28.114455
81348022 23.000 Kč 27.6.2019 10:32:18.240814
00345ae3 22.800 Kč 27.6.2019 10:32:03.180592
182fbcf1 22.600 Kč 27.6.2019 10:31:04.033582
00345ae3 22.400 Kč 27.6.2019 10:30:40.052023
8e03ae02 22.200 Kč 27.6.2019 10:29:52.601186
182fbcf1 22.000 Kč 27.6.2019 10:29:34.131379
8e03ae02 21.800 Kč 27.6.2019 10:29:09.940393
00345ae3 21.600 Kč 27.6.2019 10:28:56.267717
8e03ae02 21.400 Kč 27.6.2019 10:28:50.466464
81348022 21.200 Kč 27.6.2019 10:28:36.248755
8e03ae02 21.000 Kč 27.6.2019 10:28:04.996492
00345ae3 20.800 Kč 27.6.2019 10:27:50.301441
8e03ae02 20.600 Kč 27.6.2019 10:27:00.802255
00345ae3 20.400 Kč 27.6.2019 10:09:59.413765
182fbcf1 20.200 Kč 27.6.2019 10:09:16.886729
00345ae3 20.000 Kč 27.6.2019 10:03:44.813949

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 927/15-80
Začátek dražby27.06.2019 10:00
Konec dražby27.06.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1500927080, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.6.2019 v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Allianz pojišťovna, a.s., IČ: 47115971, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, přihlásila dne 29.5.2019 pohledávky v celkové výši 72.568,06 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace