Automobil Škoda Fabia - Technické údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 35212/13-242
Nejnižší podání 20.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 24

Nejvyšší podání

edad0cc3
28.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
edad0cc3 28.200 Kč 27.6.2019 12:33:06.180989
1a8e8a5e 28.000 Kč 27.6.2019 12:28:24.806728
42d3c2e7 27.200 Kč 27.6.2019 12:26:40.761534
1a8e8a5e 27.000 Kč 27.6.2019 12:23:57.258544
edad0cc3 26.200 Kč 27.6.2019 12:22:38.713053
1a8e8a5e 26.000 Kč 27.6.2019 12:17:59.447822
a68966f2 25.600 Kč 27.6.2019 12:14:29.001927
35e75da4 25.400 Kč 27.6.2019 12:10:12.254738
42d3c2e7 25.200 Kč 27.6.2019 12:09:08.781286
35e75da4 25.000 Kč 27.6.2019 12:06:36.718927
42d3c2e7 22.800 Kč 27.6.2019 12:06:01.794618
44555976 22.400 Kč 27.6.2019 12:05:55.846150
35e75da4 22.200 Kč 27.6.2019 12:05:40.618698
42d3c2e7 22.000 Kč 27.6.2019 12:02:13.976343
35e75da4 21.000 Kč 27.6.2019 12:01:38.970470
42d3c2e7 20.800 Kč 27.6.2019 11:58:25.507421
44555976 20.600 Kč 27.6.2019 11:57:34.153477
35e75da4 20.400 Kč 27.6.2019 11:57:14.610367
42d3c2e7 20.200 Kč 27.6.2019 11:50:13.985730
35e75da4 20.000 Kč 27.6.2019 11:35:08.865314

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 35212/13-242
Začátek dražby27.06.2019 11:30
Konec dražby27.06.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání20.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)60.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1335212242, a s uvedením
specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje
připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 20.6.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel IFIS investiční fond, a.s., Vodičkova 91/41, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 24316717, přihlásil dne 1.2.2018 zajištěnou pohledávku zajišťovacím převodem práva v celkové výši 67.778,89 Kč.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace