Notebook Lenovo G50-45 + zdroj

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 7443/09-351
Nejnižší podání 1.200 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 15

Nejvyšší podání

e649543d
3.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e649543d 3.200 Kč 9.7.2019 10:33:08.750223
0be249ec 3.150 Kč 9.7.2019 10:31:58.509155
84abbd8a 3.050 Kč 9.7.2019 10:31:55.146689
e649543d 2.850 Kč 9.7.2019 10:31:43.005498
84abbd8a 2.750 Kč 9.7.2019 10:31:29.967542
e649543d 2.700 Kč 9.7.2019 10:31:02.137227
0be249ec 2.600 Kč 9.7.2019 10:30:32.064585
84abbd8a 2.500 Kč 9.7.2019 10:29:49.434977
e649543d 2.300 Kč 9.7.2019 10:28:55.377249
84abbd8a 2.100 Kč 9.7.2019 10:28:30.943874
e649543d 2.050 Kč 9.7.2019 10:28:23.377407
658db2e9 2.000 Kč 9.7.2019 10:28:07.691354
e649543d 1.950 Kč 9.7.2019 10:27:59.481674
658db2e9 1.900 Kč 9.7.2019 10:27:48.391091
e649543d 1.850 Kč 9.7.2019 10:27:35.704570
e649543d 1.800 Kč 9.7.2019 10:26:46.440976
0be249ec 1.750 Kč 9.7.2019 10:25:29.961180
b358f75f 1.700 Kč 9.7.2019 10:22:59.304237
84abbd8a 1.650 Kč 9.7.2019 10:22:35.702393
b358f75f 1.500 Kč 9.7.2019 10:22:29.167621
57d4531f 1.450 Kč 9.7.2019 10:22:14.218717
b358f75f 1.400 Kč 9.7.2019 10:20:48.147676
65636979 1.350 Kč 9.7.2019 10:19:49.051409
e649543d 1.300 Kč 9.7.2019 10:16:36.885618
b358f75f 1.250 Kč 9.7.2019 10:12:08.071118
65636979 1.200 Kč 9.7.2019 10:05:34.824177

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 7443/09-351
Začátek dražby09.07.2019 10:00
Konec dražby09.07.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.600 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0907443336, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 4.7.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace