ZEPTER V-120 MINI VACSY, V-017-P SVÁŘEČKA FOLIÍ - NOVÉ, V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 4929/08-247
Nejnižší podání 3.900 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 7

Nejvyšší podání

f21d1ac2
7.200 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f21d1ac2 7.200 Kč 9.7.2019 11:55:00.783473
b589a305 7.150 Kč 9.7.2019 11:54:55.740409
f21d1ac2 7.100 Kč 9.7.2019 11:54:41.153060
b589a305 7.050 Kč 9.7.2019 11:54:32.015785
f21d1ac2 7.000 Kč 9.7.2019 11:53:53.141720
b589a305 6.950 Kč 9.7.2019 11:53:47.604851
f21d1ac2 6.900 Kč 9.7.2019 11:53:33.301885
b589a305 6.850 Kč 9.7.2019 11:48:35.586710
f21d1ac2 6.800 Kč 9.7.2019 11:46:11.188018
b589a305 6.750 Kč 9.7.2019 11:45:08.041154
f21d1ac2 6.700 Kč 9.7.2019 11:44:17.970744
b589a305 6.650 Kč 9.7.2019 11:44:12.806136
f21d1ac2 6.600 Kč 9.7.2019 11:44:03.910509
b589a305 6.550 Kč 9.7.2019 11:39:06.232361
f21d1ac2 6.500 Kč 9.7.2019 11:36:56.207469
b589a305 6.450 Kč 9.7.2019 11:31:59.789976
f21d1ac2 6.400 Kč 9.7.2019 11:30:46.152603
b589a305 6.350 Kč 9.7.2019 11:25:48.747896
f21d1ac2 6.300 Kč 9.7.2019 11:25:39.660359
b589a305 6.250 Kč 9.7.2019 11:20:43.896227
f21d1ac2 6.200 Kč 9.7.2019 11:20:26.467708
b589a305 6.150 Kč 9.7.2019 11:15:32.839650
f21d1ac2 6.100 Kč 9.7.2019 11:14:27.281119
b589a305 6.050 Kč 9.7.2019 11:14:16.059350
f21d1ac2 6.000 Kč 9.7.2019 11:13:11.370788
b589a305 5.950 Kč 9.7.2019 11:12:08.820712
f21d1ac2 5.900 Kč 9.7.2019 11:10:36.116428
b589a305 5.850 Kč 9.7.2019 11:10:29.684848
f21d1ac2 5.800 Kč 9.7.2019 11:09:10.813018
b589a305 5.750 Kč 9.7.2019 11:08:39.102069
f21d1ac2 5.700 Kč 9.7.2019 11:06:22.505104
b589a305 5.650 Kč 9.7.2019 11:06:14.075469
f21d1ac2 5.600 Kč 9.7.2019 11:03:26.671068
b589a305 5.550 Kč 9.7.2019 11:01:21.153250
f21d1ac2 5.500 Kč 9.7.2019 10:59:11.890839
b589a305 5.450 Kč 9.7.2019 10:58:22.320321
f21d1ac2 5.400 Kč 9.7.2019 10:56:05.750288
b589a305 5.350 Kč 9.7.2019 10:55:42.454301
f21d1ac2 5.300 Kč 9.7.2019 10:53:34.051142
b589a305 5.250 Kč 9.7.2019 10:53:18.826657
f21d1ac2 5.200 Kč 9.7.2019 10:51:44.610982
b589a305 5.150 Kč 9.7.2019 10:51:35.417563
f21d1ac2 5.100 Kč 9.7.2019 10:49:28.510654
b589a305 5.050 Kč 9.7.2019 10:49:19.475450
f21d1ac2 5.000 Kč 9.7.2019 10:47:28.250860
b589a305 4.950 Kč 9.7.2019 10:47:12.436690
f21d1ac2 4.900 Kč 9.7.2019 10:44:57.446588
b589a305 4.850 Kč 9.7.2019 10:44:43.196007
f21d1ac2 4.800 Kč 9.7.2019 10:42:59.910770
b589a305 4.750 Kč 9.7.2019 10:42:51.338000
f21d1ac2 4.700 Kč 9.7.2019 10:42:44.088733
b589a305 4.650 Kč 9.7.2019 10:37:55.197055
f21d1ac2 4.600 Kč 9.7.2019 10:33:55.861706
b589a305 4.550 Kč 9.7.2019 10:33:37.535636
f21d1ac2 4.500 Kč 9.7.2019 10:33:26.805146
b589a305 4.450 Kč 9.7.2019 10:33:21.733890
f21d1ac2 4.400 Kč 9.7.2019 10:33:16.281716
b589a305 4.350 Kč 9.7.2019 10:33:10.584737
f21d1ac2 4.300 Kč 9.7.2019 10:33:01.880635
b589a305 4.250 Kč 9.7.2019 10:32:49.106764
f21d1ac2 4.200 Kč 9.7.2019 10:30:02.621212
b589a305 4.150 Kč 9.7.2019 10:29:55.243104
f21d1ac2 4.100 Kč 9.7.2019 10:29:48.851108
b589a305 4.050 Kč 9.7.2019 10:28:28.944086
f21d1ac2 4.000 Kč 9.7.2019 10:28:22.378021
b589a305 3.950 Kč 9.7.2019 10:27:45.582412
f21d1ac2 3.900 Kč 9.7.2019 10:00:03.750714

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 4929/08-247
Začátek dražby09.07.2019 10:00
Konec dražby09.07.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání3.900 Kč
Výsledná cena (odhadní)11.700 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0804929247, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 4.7.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace