1/2 bytu 3+1 v obci Nová Ves, k.ú. Nová Ves u Sokolova, okres Sokolov (další id. 1/2 draží JUDr. Dalimil Mika, LL.M.)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 22256/13-209
Nejnižší podání 37.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

d306aba9
37.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d306aba9 37.500 Kč 21.8.2019 11:29:54.711391

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 22256/13-209
Začátek dražby21.08.2019 11:00
Konec dražby21.08.2019 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání37.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1322256209
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Dražba dalšího spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 proběhne dne 21.8.2019 v 11:00 hod. na dražebním portálu www.drazby-exekutori.cz pod sp.zn. 120 EX 42435/10 (Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy).

Jedná se o samostatně stojící, bytový dům se dvěma vchody a dvěma čísly popisnými. Dům je pravděpodobně založen na základových pasech. Budova má 4 nadzemní podlaží, kde se nacházejí jednotky, sklepy a společné prostory. V budově není výtah. V budově je celkem 22 jednotek (11 jednotek v každém vchodě). Jednotlivé jednotky jsou přístupné z centrálního schodiště. Střecha budovy je valbová s krytinou z plechu. Na střeše jsou žlaby se svody a bleskosvod. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna budovy jsou plastová a dřevěná. Vchodové dveře jsou dřevěné prosklené. Fasáda domu není zateplená. Stavebně-technický stav objektu je zanedbaný. Dům je určen ke kompletní rekonstrukci. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem. Parkování je možné u domu.

Oceňovaná jednotka č. 198/10 se nachází v budově č.p. 198 ve 4. NP a její dispozice je 3+1. Jednotka sestává z kuchyně, pokoje, pokoje, pokoje, předsíně, spíže, komory, sklepa, koupelny a WC. Vchodové dveře bytu jsou dřevěné plné.

K bytu patří balkón (3,50 m2). Podlahová plocha balkónu se nezapočítává do celkové užitné plochy jednotky. Užitná plocha jednotky je 62,40 m2. Užitná plocha bytu byla určena z údajů kopie smlouvy o převodu bytové jednotky.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na veřejný vodovod, kanalizaci a elektřinu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Na pozemcích parc. č. St. 261/1 a parc. č. St. 261/2 stojí bytový dům s č.p. 197, 198. Pozemky jsou obdélníkového tvaru. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 452 m2. Pozemky jsou v podílovém spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jednotek. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 1991/28 ve vlastnickém právu obce Nová Ves.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 9.1.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 7.865,00 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Československá obchodní banka a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zast. Mgr. Peter Olejár, advokát, IČ: 02480573, Vinohrady 794/45, 639 00 Brno – Štýřice, přihlásil dne 11.1.2019 pohledávku v celkové výši 26.801,75 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Jiří Fuksa, nar. 21.3.1941, Marie Fuksová, nar. 17.4.1939, Husova 316/34, 353 01 Mariánské Lázně, zast. JUDr. Pavel Záliš, advokát, IČ: 73374989, Nádražní náměstí 299/8, 353 01 Mariánské Lázně, přihlásil dne 15.1.2019 pohledávku v celkové výši 38.840,79 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 16.1.2019 pohledávku v celkové výši 6.897,00 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Matco s.r.o., IČ: 26425033, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, zast. Mgr. et. Mgr. Jana Kolařík Sekyrová, advokátka, IČ: 71345850, Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, přihlásil dne 15.2.2019 pohledávku ve výši 19.373,81 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj, IČ: 41197518, Dr. Janatky 2, 360 01 Kalovy Vary, přihlásil dne 15.2.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 40.493,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Prim Inova GmbH, IČ: CH-020.4.036.968.0, Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, zast. Mgr. Ing. Vojtěch Tříska, advokát, IČ: 68856199, Národní 28, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 19.2.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 9.041,32 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 3.797,72 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nová Ves, okres Sokolov, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace