1/2 pozemků v obci Hostěnice, okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19049/08-276
Nejnižší podání 690.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

37860133
950.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
37860133 [priorita 1] 950.000 Kč 25.7.2019 14:10:47.502635
ee73fe79 950.000 Kč 25.7.2019 14:09:11.599477
37860133 [priorita 1] 940.000 Kč 25.7.2019 14:04:35.296104
ee73fe79 940.000 Kč 25.7.2019 14:04:18.016506
37860133 [priorita 1] 930.000 Kč 25.7.2019 14:01:52.749039
ee73fe79 930.000 Kč 25.7.2019 14:00:37.748114
37860133 [priorita 1] 920.000 Kč 25.7.2019 14:00:11.232247
ee73fe79 920.000 Kč 25.7.2019 13:59:52.956734
37860133 [priorita 1] 910.000 Kč 25.7.2019 13:59:38.222040
ee73fe79 910.000 Kč 25.7.2019 13:59:14.248704
37860133 [priorita 1] 900.000 Kč 25.7.2019 13:58:55.853630
ee73fe79 900.000 Kč 25.7.2019 13:57:42.411999
37860133 [priorita 1] 860.000 Kč 25.7.2019 13:57:09.569001
ee73fe79 860.000 Kč 25.7.2019 13:53:23.869504
37860133 [priorita 1] 850.000 Kč 25.7.2019 13:52:57.998010
875111d8 811.221 Kč 25.7.2019 13:52:12.583424
ee73fe79 800.000 Kč 25.7.2019 13:47:25.418364
37860133 [priorita 1] 750.000 Kč 25.7.2019 13:47:00.475721
ee73fe79 750.000 Kč 25.7.2019 13:44:07.248766
37860133 [priorita 1] 730.000 Kč 25.7.2019 13:43:49.736692
ee73fe79 730.000 Kč 25.7.2019 13:43:10.982932
37860133 [priorita 1] 720.000 Kč 25.7.2019 13:42:50.968696
ee73fe79 720.000 Kč 25.7.2019 13:41:57.535069
37860133 [priorita 1] 710.000 Kč 25.7.2019 13:41:26.673052
ee73fe79 710.000 Kč 25.7.2019 13:37:55.112276
37860133 [priorita 1] 705.000 Kč 25.7.2019 13:37:11.568925
ee73fe79 705.000 Kč 25.7.2019 13:36:36.896559
37860133 [priorita 1] 704.000 Kč 25.7.2019 13:35:47.984728
ee73fe79 704.000 Kč 25.7.2019 13:35:18.655538
37860133 [priorita 1] 703.000 Kč 25.7.2019 13:31:23.768824
ee73fe79 703.000 Kč 25.7.2019 13:27:13.728119
875111d8 701.778 Kč 25.7.2019 13:26:21.014306
37860133 [priorita 1] 690.667 Kč 25.7.2019 13:00:18.910797

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19049/08-276
Začátek dražby25.07.2019 13:00
Konec dražby25.07.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání690.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.036.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol0819049276
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný pozemek parcelní č. 274/410 (veden jako ostatní plocha - jiná plocha) o výměře 432 m2 má tvar přibližného obdélníka o délce cca 33,70 m a šířce cca 12,80 m. Část pozemku o výměře přibližně 130 m2 je zastavěna rozestavěnou stavbou rodinného domu nezapsanou v katastru nemovitostí. Tato stavba je jiného vlastníka a není proto předmětem ocenění. Na pozemku se dále nachází neudržované trvalé a travní porosty a běžné venkovní úpravy náležející ke stavbě rodinného domu (zpevněná plocha, opěrná zeď) s možností přípojek inženýrských sítí – vodovod, kanalizace, plyn, elektřina.
Pozemek parcelní č. 274/365 (veden jako orná půda) o výměře 469 m2 má tvar podlouhlý tvar o průměrné délce cca 38,00 m a šířce cca 12,30 m a je využívaný jako zahrada. Na pozemku se nachází neudržované ovocné, okrasné a náletové porosty a zeleň. Zahrada je orientována východním směrem. Vzhledem k tomu, že pozemek je v jednotném funkčním celku s pozemkem zastavěným rodinným domem, je ocenění provedeno cenou stavebního pozemku.
V nejbližším okolí se nachází převážně zástavba rodinnými domy a plochy určené k zemědělské výrobě.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ: 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásil dne 18.7.2019 pohledávky v celkové výši 510.323,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ: 00006963, Veveří 5, 660 20 Brno, přihlásil dne 19.7.2019 pohledávky zajištěné zástavním právem v celkové výši 665.312,82 Kč a pohledávky nezajištěné zástavním právem v celkové výši 119.823,00 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 137.853,55 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Šujan Josef, nar. 28.9.1955 a Šujanová Alena, nar. 9.4.1959, oba bytem Na Klínku 518/5, 644 00 Brno - Soběšice." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hostěnice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace