Rekreační chata v obci Ochoz u Brna, okres Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 6257/10-184
Nejnižší podání 300.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

e2202eb5
398.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
e2202eb5 398.000 Kč 25.7.2019 13:53:57.238849
ea7ed53f 397.000 Kč 25.7.2019 13:52:14.025939
e2202eb5 396.000 Kč 25.7.2019 13:51:50.864925
ea7ed53f 395.000 Kč 25.7.2019 13:48:41.129167
e2202eb5 394.000 Kč 25.7.2019 13:48:28.402301
ea7ed53f 393.000 Kč 25.7.2019 13:47:21.889120
e2202eb5 392.000 Kč 25.7.2019 13:47:11.710134
ea7ed53f 391.000 Kč 25.7.2019 13:44:46.808756
e2202eb5 390.000 Kč 25.7.2019 13:44:21.471911
ea7ed53f 389.000 Kč 25.7.2019 13:41:42.749761
e2202eb5 388.000 Kč 25.7.2019 13:41:35.894233
ea7ed53f 387.000 Kč 25.7.2019 13:38:30.588975
e2202eb5 386.000 Kč 25.7.2019 13:38:18.536553
ea7ed53f 385.000 Kč 25.7.2019 13:33:56.548794
fa98573d 384.000 Kč 25.7.2019 13:33:39.701845
ea7ed53f 383.000 Kč 25.7.2019 13:33:27.755909
fa98573d 382.000 Kč 25.7.2019 13:33:17.647241
ea7ed53f 381.000 Kč 25.7.2019 13:32:56.194898
fa98573d 380.000 Kč 25.7.2019 13:32:50.996081
ea7ed53f 376.000 Kč 25.7.2019 13:32:22.169059
fa98573d 375.000 Kč 25.7.2019 13:32:12.120701
ea7ed53f 371.000 Kč 25.7.2019 13:31:49.589189
fa98573d 370.000 Kč 25.7.2019 13:31:40.824648
ea7ed53f 366.000 Kč 25.7.2019 13:30:47.948862
fa98573d 365.000 Kč 25.7.2019 13:30:38.065697
ea7ed53f 361.000 Kč 25.7.2019 13:29:44.608781
fa98573d 360.000 Kč 25.7.2019 13:29:19.136396
ea7ed53f 356.000 Kč 25.7.2019 13:28:17.077801
fa98573d 355.000 Kč 25.7.2019 13:27:48.437460
ea7ed53f 351.000 Kč 25.7.2019 13:26:59.528587
fa98573d 350.000 Kč 25.7.2019 13:26:39.770443
ea7ed53f 347.000 Kč 25.7.2019 13:26:28.717121
e2202eb5 346.000 Kč 25.7.2019 13:26:07.901673
fa98573d 345.000 Kč 25.7.2019 13:25:46.782345
e2202eb5 342.000 Kč 25.7.2019 13:24:39.835721
ea7ed53f 341.000 Kč 25.7.2019 13:24:25.803834
fa98573d 340.000 Kč 25.7.2019 13:24:03.143677
e2202eb5 331.000 Kč 25.7.2019 13:23:37.621528
fa98573d 330.000 Kč 25.7.2019 13:22:45.005288
e2202eb5 326.000 Kč 25.7.2019 13:22:32.598173
fa98573d 325.000 Kč 25.7.2019 13:21:38.664982
e2202eb5 321.000 Kč 25.7.2019 13:20:57.719845
fa98573d 320.000 Kč 25.7.2019 13:19:31.189653
e2202eb5 316.000 Kč 25.7.2019 13:19:09.579956
fa98573d 315.000 Kč 25.7.2019 13:18:27.850326
e2202eb5 311.000 Kč 25.7.2019 13:17:45.062073
fa98573d 310.000 Kč 25.7.2019 13:09:19.685444
e2202eb5 302.000 Kč 25.7.2019 13:09:02.566601
fa98573d 301.000 Kč 25.7.2019 13:06:56.755356
e2202eb5 300.000 Kč 25.7.2019 13:04:17.402520

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 6257/10-184
Začátek dražby25.07.2019 13:00
Konec dražby25.07.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání300.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)450.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1006257184
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Rekreační objekt je samostatně stojící, je jednopodlažní se sedlovou střechou s částečně obytným podkrovím a s podsklepenou vstupní verandou, půdorysně je ve tvaru obdélníka. Objekt je postaven na svažitém pozemku orientovaném k jihovýchodu.
V rekreačním objektu se nachází pravděpodobně jedna obytná místnost, ke které je připojena provozně propojená vstupní zasklená veranda. Nad hlavní obytnou místností je vybudováno obytné podkroví s nízkou světlou výškou.
Základy jsou betonové nebo kamenné, kamenná podezdívka, nosná konstrukce je zděná, veranda je dřevěná, stropy nespalné a polospalné, střecha sklonitá sedlová s dřevěnou konstrukcí a krytinou z hliníkových šablon. Okna jsou dřevěná jednoduchá a zdvojená s okenicemi, vstupní dveře dřevěné. Vybavení chaty se předpokládá standardní – vnitřní prohlídka nebyla umožněna. Oceňovaný objekt je inzerován k prodeji na realitním serveru Sreality, kde jsou uveřejněny i fotografie interiéru rekreačního objektu. Podle těchto fotografií jsou zde kamna na tuhá paliva, dřevěné obklady stěn a stropu, podlahy s PVC krytinou.
Dle odborného odhadu je stáří rekreační chaty odhadováno na cca 50 let.
Technický stav rekreační chaty je dle dostupných informací průměrný, žádné větší rekonstrukce se zde neprováděly.

V okolí rekreačního objektu se na pozemku ve vlastnictví ČR nalézají běžné venkovní úpravy – nádrž na dešťovou vodu, opěrné zídky, schodiště, zpevněné plochy apod.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 66208238, Minská 54, 616 00 Brno, přihlásil dne 7.6.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 11.6.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

B2 Kapital Czech Republic s.r.o., IČ: 04191536, Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, IČ: 69258121, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 10.7.2019 pohledávku v celkové výši 155.956,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

CP Inkaso s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 15.7.2019 pohledávku v celkové výši 4.454,99 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 696/10, 659 14 Brno, přihlásila dne 17.7.2019 pohledávku v celkové výši 13.025,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

PROFI CREDIT Czech a.s., IČ: 61860069, Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 22.7.2019 pohledávku v celkové výši 143.145,43 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 12.352,73 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: „Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem.“ Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ochoz u Brna, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace