Automobil Audi A6 Avant - velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 DD 1/19-3
Nejnižší podání 15.000 Kč
Minimální příhoz 100 Kč
Počet účastníků 10

Nejvyšší podání

17c5965b
31.700 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
17c5965b 31.700 Kč 11.7.2019 10:31:24.459078
934e2d8a 15.800 Kč 11.7.2019 10:26:27.286132
7dc74f6e 15.700 Kč 11.7.2019 10:25:41.359768
934e2d8a 15.600 Kč 11.7.2019 10:22:59.612025
1810c094 15.100 Kč 11.7.2019 10:20:40.115111
934e2d8a 15.000 Kč 11.7.2019 10:20:18.866253

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby206 DD 1/19-3
Začátek dražby11.07.2019 10:00
Konec dražby11.07.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání15.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)není uvedeno
Minimální výše příhozu100 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 0119003, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si draženou movitou věc bude dne 4.7.2019 v externím skladu soudního exekutora v bývalém areálu Zemědělského družstva Jalovisko (areál se nachází mezi obcemi Blučina, Měnín a Moutnice, souřadnice GPS 49°3'26.495"N, 16°42'23.191"E), a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Zájemci o prohlídku jsou povinni se do 3.7.2019 nahlásit na e-mailové adrese drazebni@eupraha.cz s uvedením jména, příjmení, adresy trvalého pobytu a telefonního kontaktu. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřeného zajištěním prohlídky movitých věcí – tel. 605 280 416.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Měnín, Jalovisko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace