id. 1/15 pozemku Dolní Pohleď, okr. Kutná Hora

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 7074/12/EK/1
Nejnižší podání 5.553 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 7074/12/EK/1
Začátek dražby17.09.2019 09:15
Konec dražby17.09.2019 09:45

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání5.553 Kč
Výsledná cena (odhadní)8.330 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175319/6800
Variabilní symbol707412
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

id. 1/15 pozemku Dolní Pohleď, okr. Kutná Hora


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, IČ 41197518, se sídlem Praha 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, ve výši

- 13.253,- Kč, 5.skupina,

- 42.493,16 Kč, rozhodné datum 24.01.2011 – doručení EZP na KP, 3.skupina,

- 8.000,- Kč, rozhodné datum 04.12.2014 – doručení EZP na KP, 3.skupina,

- 13.717,- Kč, rozhodné datum 04.12.2014 – doručení EZP na KP, 3.skupina.

Přihláška č.l. 145 doručena dne 15.05.2017.

2) Město Světlá nad Sázavou, IČ: 00268321, se sídlem Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy 18, PSČ: 582 91, zast. JUDr. Ondřejem Málkem, advokátem, ve výši

- 2.331,- Kč, rozhodné datum 14.06.2010 – zahájení ex.řízení, 3.skupina,

- 16.734,- Kč, rozhodné datum 21.11.2007 – zahájení ex.řízení, 3.skupina.

Přihláška č.l. 152 doručena dne 23.05.2017, dopl. č.l. 205 dne 20.06.2019.

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Dolní Pohleď, okres Kutná Hora, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace