Rodinný dům s pozemky v obci Valašské Meziříčí, k.ú. Křivé, okres Vsetín

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 16 hodin 10 minut 32 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 13570/18-118
Nejnižší podání 1.000.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 13570/18-118
Začátek dražby25.07.2019 13:00
Konec dražby25.07.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 13:0012:30 - 14:00

Nejnižší podání1.000.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1813570118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované nemovitosti se nachází v místní části Podlesí, což je původně samostatná obec, která vznikla v roce 1960 spojením historických obcí Křivé a Brňov a v roce 1980 byla připojena k městu Valašské Meziříčí. Konkrétně se jedná o polohu cca 2,5 km jihovýchodně od centra Valašského Meziříčí v místě s nesouvislou zástavbou starších rodinných domů a původních zemědělských usedlostí.

Jedná se o starší rodinný domek s příslušenstvím a zahradou, který je pravou částí původního dvojdomku, k níž byla zřejmě později realizována přístavba. Původní část na obdélníkovém půdorysu je přízemní se sedlovou střechou. Přístavba, která je zastřešena plochou střechou, má půdorys tvaru L, kdy přiléhá k zadní polovině pravé štítové stěny a cca dvěma třetinám délky zadní stěny. Tato přístavba má dvě podlažní, přičemž horní navazuje výškově na přízemí původní části rodinného domku a dolní je pod touto úrovní i když s ohledem na svažitost terénu rovněž nad jeho úrovní. Příslušenství objektu, které bylo možno zjistit při omezeném místním šetření, tvoří zděná kolna, studna, oplocení z ocelových rámů na betonové podezdívce se vstupní brankou a vjezdovou bránou, oplocení z pletiva na ocelových sloupcích, zpevněná plocha před vstupem do domku, opěrné zdi a zpevněná plocha příjezdu ke garáži. Elektropřípojka je řešena kabelem vedeným vzduchem. Vzhledem k tomu, že v místě není veřejná kanalizace ani vodovod, tvoří další příslušenství splašková jímka s přípojkou od domu a přípojka vody od studny do domu.

Dle územního plánu města Valašské Meziříčí se oceňované pozemky nacházejí v ploše s označením SO.4 - plocha smíšená rekreační, která má definované hlavní využití pro rodinnou rekovi, hromadnou rekreaci nebo bydlení individuální v rodinných domech.

Přístup k nemovitostem je z veřejné komunikace – silnice spojující části Hrachovec a Podlesí po nezpevněné cestě odbočující vlevo, která se nachází převážně na pozemku p.č. 1678 (ostatní plocha, ostatní komunikace) ve vlastnictví města Valašské Meziříčí a částečně i na soukromých pozemcích p.č. 1139/3, p.č. 1121/2 a jednom z oceňovaných p.č. 1121/3. Dle vyhledávání adres v registru UIR-ADR je adresa oceňované nemovitosti vedena v databázi Kooperativy pojišťovny, a.s. s kódem záplavy 1 (mimo předpokládané rizikové území záplav).


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Valašské Meziříčí, okres Vsetín, Zlínský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace