OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/30 pozemků Zadní Střítež, okr. Tábor

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 9149/11/EK/2
Nejnižší podání 14.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajJihočeský kraj
OkresTábor
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 9149/11/EK/2
Začátek dražby17.09.2019 10:00
Konec dražby17.09.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Eva Kvapilová
telefon: +420 544 508 311,
e.kvapilova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání14.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)29.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211185437/6800
Variabilní symbol914911
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

OPAKOVANÁ DRAŽBA - id. 1/30 pozemků Zadní Střítež, okr. Tábor


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Město Kolín, IČ: 00235440, se sídlem Kolín, Karlovo  náměstí 78, PSČ: 280 12, zast. Mgr. Bc. Tomáš Kasal, LL.M., advokát, ve výši 15.000,- Kč s přísl., rozhodné datum 19.9.2013 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 70 doručena dne 17.10.2013.

2) innogy Energie, s.r.o., IČ: 49903209, se sídlem Praha 10, Strašnice, Limuzská 3135/12, PSČ. 108 00, zast. Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, ve výši 14.090,07 Kč, rozhodné datum 11.10.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 136 doručena dne 30.01.2019.

3) ČEZ Prodej, s.r.o., IČ: 27232433, se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, PSČ: 140 53, zast. JUDr. Petrem Pečeným, advokátem, ve výši 21.265,- Kč, rozhodné datum 15.10.2012 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 150 doručena dne 07.02.2019.

4) Finanční úřad pro Jihočeský kraj, se sídlem České Budějovice, Mánesova 1803/3a, PSČ: 371 87, Územní pracoviště v Táboře, se sídlem Tábor, Budějovická 2923, PSČ: 390 02, ve výši 98,- Kč, rozhodné datum 10.01.2019 – vznik zástavního práva, 4.skupina.

Přihláška č.l. 151 doručena dne 11.02.2019.

5) Bohemia Faktoring, s.r.o., IČ: 27242617, se sídlem Praha 1-Malá Strana, Letenská 121/8, PSČ: 118 00, zast. JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., advokátem, ve výši 32.188,99 Kč, rozhodné datum 29.06.2018 – zahájení ex.řízení, 4.skupina.

Přihláška č.l. 154 doručena dne 12.02.2019.

 

 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zadní Střítež, okres Tábor, Jihočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace