ZEPTER - VG-022-K MIXSY - NOVÉ V ORIGINÁLNÍM BALENÍ!!!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 19689/14-340
Nejnižší podání 2.530 Kč
Minimální příhoz 50 Kč
Počet účastníků 9

Nejvyšší podání

8fabbca1
3.780 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8fabbca1 3.780 Kč 23.7.2019 10:53:57.418621
b13e7aa8 3.730 Kč 23.7.2019 10:49:51.779518
ab305d65 3.680 Kč 23.7.2019 10:47:54.474592
8fabbca1 3.630 Kč 23.7.2019 10:46:28.569447
b13e7aa8 3.580 Kč 23.7.2019 10:44:34.211942
8fabbca1 3.530 Kč 23.7.2019 10:44:11.249840
ab305d65 3.480 Kč 23.7.2019 10:41:05.352746
b13e7aa8 3.430 Kč 23.7.2019 10:40:35.130164
8fabbca1 3.380 Kč 23.7.2019 10:40:00.657627
b13e7aa8 3.330 Kč 23.7.2019 10:36:57.870558
ab305d65 3.280 Kč 23.7.2019 10:36:36.927781
8fabbca1 3.230 Kč 23.7.2019 10:33:16.461797
b13e7aa8 3.180 Kč 23.7.2019 10:31:33.989169
8fabbca1 3.130 Kč 23.7.2019 10:31:05.196888
b13e7aa8 3.080 Kč 23.7.2019 10:30:35.094621
8fabbca1 3.030 Kč 23.7.2019 10:30:08.253928
b13e7aa8 2.980 Kč 23.7.2019 10:29:39.556291
8fabbca1 2.930 Kč 23.7.2019 10:29:06.981262
ab305d65 2.880 Kč 23.7.2019 10:28:07.973132
8fabbca1 2.830 Kč 23.7.2019 10:23:38.476307
b13e7aa8 2.780 Kč 23.7.2019 10:23:19.306518
8fabbca1 2.730 Kč 23.7.2019 10:22:02.039446
40186714 2.680 Kč 23.7.2019 10:19:21.180674
8fabbca1 2.630 Kč 23.7.2019 10:07:02.451644
b13e7aa8 2.580 Kč 23.7.2019 10:00:57.472115
eb03ed6c 2.530 Kč 23.7.2019 10:00:03.212650

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 19689/14-340
Začátek dražby23.07.2019 10:00
Konec dražby23.07.2019 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání2.530 Kč
Výsledná cena (odhadní)7.590 Kč
Minimální výše příhozu50 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4853772/0800 vedený u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 1419689340, a s uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 18.7.2019 na pracovišti exekutorského úřadu na adrese Hlinky 510/110, 603 00 Brno, a to v době od 9:00 hodin do 10:55 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu pověřené zajištěním prohlídky movitých věcí – 543 237 149 (Bc. Zuzana Votroubková nebo Ing. Vladislav Škrobánek).


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movité věci z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

ulice Hlinky 510/110, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace