Zahrada s 1/4 objektu k rekreaci a podílem na pozemcích v k.ú. Stará Role, obec Karlovy Vary

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 38899/13-203
Nejnižší podání 202.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajKarlovarský kraj
OkresKarlovy Vary
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 38899/13-203
Začátek dražby01.08.2019 13:00
Konec dražby01.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání202.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)405.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1338899203
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

LV 5636
Jedná se o pozemek parc. č. St. 2213, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 na němž se nachází stavba bez č.p./č.e. Na stavební pozemek navazuje pozemek parc. č. 371/20, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 371 m2. Výše uvedené pozemky spolu tvoří jeden funkční celek. Pozemky jsou travnaté, udržované a rovinaté. Na pozemcích se nachází drátěné oplocení, pergola a skleník. Pozemky jsou oplocené a jsou přístupné přes parc. č. 377/20, který vlastní více jednotlivých subjektů, včetně majitele oceňovaných pozemků a dále přes pozemek města.

LV 1969
Jedná se o samostatně stojící přízemní objekt užívaný k rekreaci. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající podprůměrné údržbě. Střecha budovy je sedlová s krytinou z plechových dílců. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Na střeše se dále nachází zděný komín. Fasáda domu není zateplená. Přístup k nemovité věci je přes pozemky ve vlastnictví povinného.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny.

LV 5615
Jedná se o pozemek parc. č. 377/1, který je v Katastru nemovitostí je veden jako zahrada o výměře 576 m2. Pozemek je travnaté, udržovaný a oplocený. Pozemek tvoří přístupovou komunikaci k jednotlivým zahrádkářským objektům v osadě.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní a předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou: - Předkupní právo; oprávnění pro Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, IČ: 01312774; povinnost k Parcela: St. 2213, Parcela 371/20, Parcela 377/1; Listina: Souhlasné prohlášení o vzniku předkupního práva (§ 15 odst. 2 zák. č. 503/2012 Sb.) ze dne 28.6.2017. Právní účinky zápisu ke dni 21.7.2017.


Uplatnění předkupního práva

Žádné osoby neprokázaly do zahájení dražebního jednání, že jim svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem. Při dalším dražebním jednání již nelze předkupní právo uplatňovat.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

část obce Stará Role, Karlovy Vary, okres Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace