1/8 pozemků (orná půda) v obci Troskotovice, k.ú. Troskotovice, Brno-venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 251/11-146
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 6

Nejvyšší podání

fc11cf0a
55.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
fc11cf0a [priorita 1] 55.000 Kč 6.8.2019 13:28:38.959746
25fceab8 52.000 Kč 6.8.2019 13:27:40.630559
fc11cf0a [priorita 1] 51.000 Kč 6.8.2019 13:17:25.428058
25fceab8 51.000 Kč 6.8.2019 13:17:18.535823
fc11cf0a [priorita 1] 50.000 Kč 6.8.2019 13:15:02.584480
7b9e974d 47.000 Kč 6.8.2019 13:13:42.354208
fc11cf0a [priorita 1] 46.000 Kč 6.8.2019 13:13:33.137783
7b9e974d 43.000 Kč 6.8.2019 13:12:53.759118
fc11cf0a [priorita 1] 42.000 Kč 6.8.2019 13:12:41.904077
82b2aea3 39.000 Kč 6.8.2019 13:12:05.744049
7b9e974d 38.000 Kč 6.8.2019 13:12:02.586067
fc11cf0a [priorita 1] 37.000 Kč 6.8.2019 13:11:36.145130
25fceab8 37.000 Kč 6.8.2019 13:11:30.395513
7b9e974d 36.000 Kč 6.8.2019 13:10:45.406520
fc11cf0a [priorita 1] 35.000 Kč 6.8.2019 13:08:10.060060
82b2aea3 35.000 Kč 6.8.2019 13:08:03.609416
fc11cf0a [priorita 1] 34.000 Kč 6.8.2019 13:07:34.438376
25fceab8 34.000 Kč 6.8.2019 13:07:24.830606
fc11cf0a [priorita 1] 33.000 Kč 6.8.2019 13:06:15.017732
4acdd54b 33.000 Kč 6.8.2019 13:05:24.959919
fc11cf0a [priorita 1] 32.000 Kč 6.8.2019 13:02:43.512422
7b9e974d 31.000 Kč 6.8.2019 13:02:30.719922
fc11cf0a [priorita 1] 30.000 Kč 6.8.2019 13:00:07.792384

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 251/11-146
Začátek dražby06.08.2019 13:00
Konec dražby06.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)45.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1100251146
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Pozemky parc. č. 2905 a 2923, každý o výměře 10.000 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako orná půda a jsou využívány k zemědělské činnosti. Celková výměra těchto pozemků činí 20.000 m2. Pozemky se nacházejí asi 1,5 km severně od západní části obce Troskotovice, mimo zastavěné území obce. Dle územního plánu obce se jedná o plochy zemědělské – orná půda. Věcná břemena nebyla zjištěna.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 72547251, Cejl 494/25, 602 00 Brno, přihlásila dne 17.5.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Statutární město Brno, IČ: 44992785, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, přihlásilo dne 28.6.2019 pohledávky v celkové výši 6.000,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Městská správa sociálního zabezpečení Brno, IČ: 00006963, Veveří 979/5, 602 00 Brno, přihlásila dne 12.7.2019 pohledávky v celkové výši 5.917,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 10, 659 14 Brno, přihlásila dne 25.7.2019 pohledávky v celkové výši 171.218,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 72547251, Cejl 494/25, 602 00 Brno, přihlásila dne 2.8.2019 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 9.000,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Zemědělské družstvo PETŘÍN, č.p. 53, 671 06 Starý Petřín, IČ: 48530441." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Troskotovice, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace