1/6 RD vč. příslušenství a pozemku v obci Lázně Bohdaneč, k.ú. Lázně Bohdaneč, okr. Pardubice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 1324/15-137
Nejnižší podání 86.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2

Nejvyšší podání

07b7ddd6
140.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
07b7ddd6 [priorita 1] 140.000 Kč 6.8.2019 13:32:32.403758
2f3291b7 140.000 Kč 6.8.2019 13:29:23.682238
07b7ddd6 [priorita 1] 120.000 Kč 6.8.2019 13:27:00.803620
2f3291b7 120.000 Kč 6.8.2019 13:25:53.773312
07b7ddd6 [priorita 1] 100.000 Kč 6.8.2019 13:25:04.423496
2f3291b7 100.000 Kč 6.8.2019 13:19:37.944791
07b7ddd6 [priorita 1] 87.667 Kč 6.8.2019 13:01:07.307048
2f3291b7 87.667 Kč 6.8.2019 13:00:52.657465
07b7ddd6 [priorita 1] 86.667 Kč 6.8.2019 13:00:10.237757

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 1324/15-137
Začátek dražby06.08.2019 13:00
Konec dražby06.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 773 298 771,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání86.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)130.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4356373359/0800
Variabilní symbol1501324137
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovité věci se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňovaný rodinný dům je část dvojdomku a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá podsklepení, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven před 80-100 lety.

Objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou zřejmě z dřevěných trámů. Tvar střechy je pultový, střešní krytina je tašková a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenocementové a zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům řešen jako 2+1: 2x pokoj, kuchyně, chodba, koupelna s WC. Podlahová plocha činí odhadem 55 m2.

Vnitřní omítky jsou štukové. Okna jsou v objektu plastová. V koupelně se nachází sprchový kout, umyvadlo a na WC je klasická toaleta. V kuchyni je instalována kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů. Podlahy jsou pravděpodobně kryty keramickou dlažbou, koberci, případně PVC nebo plovoucí laminátovou krytinou. V domě je zavedena elektřina o napětí 230V. Zdrojem vody je vodovod, dům má připojení na veřejnou kanalizaci a je zde zaveden zemní plyn. V domě bylo topení v minulosti řešeno lokálně plynovými topidly WAW, současný stav není znám. Ohřev vody je pravděpodobně řešen bojlerem.

Stav rodinného domu je posouzen jako dobrý. Dům prošel v cca posledních 5 letech částečnou rekonstrukcí – výměna oken, vstupních dveří, vybudování koupelny. Přesný stav interiérů není znám, avšak dle fotografií a vnějšího ohledání včetně sdělení vlastníka sousední nemovitosti je dům obyvatelný, s přiměřeným opotřebením. Ve špatném stavu je však fasáda domu, která jeví známky zemní vlhkosti a oprýskává. 

Přilehlý pozemek je bez porostů a oplocení tvoří zděný plot. Samotný pozemek je rovinatý. Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Je zde omezená možnost parkování přímo u objektu. Součástí jsou tyto venkovní stavby: dílna a kůlna.

Objekt je postaven v širším centru obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě parků. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav. V místě je zastávka autobusových spojů včetně příměstských.
Jsou zde bezproblémové sousedské vztahy a v okolí domu není zvýšená kriminalita.

Oceňované nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Oceňovaný podíl je předmětem exekučního řízení, byl vydán exekuční příkaz k prodeji nemovitosti. Vzhledem k účelu znaleckého posudku nejsou tato omezení vlastnických práv v ocenění zohledněna.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 3 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Radek Štecker, nar. 6.11.1968, Langrova 21, 533 41 Lázně Bohdaneč." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

ulice Langrova 15, Lázně Bohdaneč, okres Pardubice, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace