Podíl ve výši 100% v obchodní společnosti KFMG invest s.r.o.

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby D 27/2019
Nejnižší podání 1 Kč
Minimální příhoz 100 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 13

Nejvyšší podání

a7426b6e
5.101 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
a7426b6e 5.101 Kč 31.7.2019 12:38:52.045516
9b559053 5.001 Kč 31.7.2019 12:38:14.332349
a7426b6e 3.101 Kč 31.7.2019 12:36:39.501110
9b559053 3.001 Kč 31.7.2019 12:35:27.155690
a7426b6e 1.701 Kč 31.7.2019 12:34:11.690503
9b559053 1.601 Kč 31.7.2019 12:33:18.916527
a7426b6e 601 Kč 31.7.2019 12:32:52.505783
9b559053 501 Kč 31.7.2019 12:29:19.955469
a7426b6e 401 Kč 31.7.2019 12:28:35.666707
9b559053 301 Kč 31.7.2019 12:22:14.293948
a7426b6e 201 Kč 31.7.2019 12:15:49.567649
9b559053 101 Kč 31.7.2019 12:02:52.845617
a7426b6e 1 Kč 31.7.2019 12:00:11.184456

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyVeřejná dražba dobrovolná
Číslo dražbyD 27/2019
Začátek dražby31.07.2019 12:00
Konec dražby31.07.2019 12:30

Dražebník

Dražby.net s.r.o., Vlasta Řezníčková
Sokolská 584/11, 772 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Vlasta Řezníčková
mobil: +420 734 358 335
reznickova@drazby.net

Úřední hodiny

Úterý09:00 - 16:00
Středa09:00 - 16:00
Čtvrtek09:00 - 16:00

Nejnižší podání1 Kč
Cena předmětu dražby1 Kč
Minimální výše příhozu100 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražebník nemá k dispozici žádnou dokumentaci k předmětu dražby.

 

Zjištěné skutečnosti ke společnosti KFMG invest s.r.o.:

 

Název společnosti

KFMG invest s.r.o.

253 07 011

Sídlo

Křenová 119/31, Trnitá, 602 00 Brno

Datum zápisu do OR

2.8.1996

Předmět podnikání

- Obecná živnost výroby a obchodní činnosti

- Silniční motorová doprava

 

Výše zákl. kapitálu

10.000.000,- Kč

Výše obchodního podílu

100%

Statutární orgány

K rozhodnému dni byl jednatelem jen pan Pavel Jochman

Ostatní skutečnosti

Společnost za dobu své existence změnila 8x svůj název a stejně často se měnili společníci i jednatelé, poslední název nese od roku 2014, v tomto roce rovněž pan Jochman nabyl podíl na společnosti, ve veřejných registrech nedohledán žádný majetek

Počet zaměstnanců

aktuálnímu datu se nepodařilo zjistit, podle údajů OSSZ nebyli

Vyjádření OSSZ

Po telefonickém dotazu neeviduje žádné pohledávky

Vyjádření finančního úřadu

Vzhledem k daňovému řádu se nevyjádřil

Funkčnost adresy

Na uvedené adrese neexistuje

Dokumenty v OR

Zakladatelské dokumenty, účetní závěrka naposledy rok 2010Termín prohlídky

Prohlídku předmětu dražby stanovuje dražebník v těchto termínech:
1. termín dne 09.7.2019 v 10:00 hodin
2. termín dne 10.7.2019 v 10:00 hodin
Místo prohlídky se stanovuje v kanceláři dražebníka, to je v kanceláři společnosti Dražby.net s.r.o., se sídlem v Olomouci, ulice Sokolská čp. 584/11, PSČ 779 00 ( 1. poschodí).
Informace - úterý až čtvrtek od 9:00 hodin do 16:00 hodin na telefonu: 734 358 335.
Pokud vlastník nebo osoba, která má předmět dražby v držení nebo nájmu, neumožní řádnou prohlídku předmětu dražby, bude prohlídka provedena v rámci možností.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Křenová 119/31, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.