1/6 pozemků (orné půdy) v obci Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 25645/13-274
Nejnižší podání 40.887 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

07c3c6c7
55.887 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
07c3c6c7 [priorita 1] 55.887 Kč 1.8.2019 13:29:42.558309
eb3b5659 55.887 Kč 1.8.2019 13:29:33.968493
07c3c6c7 [priorita 1] 54.887 Kč 1.8.2019 13:29:26.693622
eb3b5659 54.887 Kč 1.8.2019 13:29:11.277939
07c3c6c7 [priorita 1] 53.887 Kč 1.8.2019 13:28:36.737807
eb3b5659 53.887 Kč 1.8.2019 13:28:24.180031
07c3c6c7 [priorita 1] 52.887 Kč 1.8.2019 13:28:13.154482
eb3b5659 52.887 Kč 1.8.2019 13:28:03.661772
07c3c6c7 [priorita 1] 51.887 Kč 1.8.2019 13:27:58.882828
eb3b5659 51.887 Kč 1.8.2019 13:27:41.909525
07c3c6c7 [priorita 1] 50.887 Kč 1.8.2019 13:27:30.246776
eb3b5659 50.887 Kč 1.8.2019 13:27:24.956861
07c3c6c7 [priorita 1] 49.887 Kč 1.8.2019 13:27:15.885189
eb3b5659 49.887 Kč 1.8.2019 13:27:10.407704
07c3c6c7 [priorita 1] 48.887 Kč 1.8.2019 13:25:32.371870
eb3b5659 48.887 Kč 1.8.2019 13:25:26.246898
07c3c6c7 [priorita 1] 47.887 Kč 1.8.2019 13:25:04.341957
eb3b5659 47.887 Kč 1.8.2019 13:24:37.763169
07c3c6c7 [priorita 1] 46.887 Kč 1.8.2019 13:24:23.329681
eb3b5659 46.887 Kč 1.8.2019 13:24:17.011579
07c3c6c7 [priorita 1] 45.887 Kč 1.8.2019 13:21:37.566349
48183098 45.887 Kč 1.8.2019 13:21:28.180953
07c3c6c7 [priorita 1] 44.887 Kč 1.8.2019 13:21:05.649835
48183098 44.887 Kč 1.8.2019 13:20:49.766089
07c3c6c7 [priorita 1] 43.887 Kč 1.8.2019 13:17:22.742611
48183098 43.887 Kč 1.8.2019 13:16:50.118315
07c3c6c7 [priorita 1] 42.887 Kč 1.8.2019 13:14:53.045276
48183098 42.887 Kč 1.8.2019 13:14:35.772205
07c3c6c7 [priorita 1] 41.887 Kč 1.8.2019 13:02:02.886972
48183098 41.887 Kč 1.8.2019 13:01:25.465502
07c3c6c7 [priorita 1] 40.887 Kč 1.8.2019 13:00:07.397229

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 25645/13-274
Začátek dražby01.08.2019 13:00
Konec dražby01.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání40.887 Kč
Výsledná cena (odhadní)61.330 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1325645274
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Oceňované pozemky se nachází cca 400 m západně od okraje zastavěné části obce Lhota pod Libčany. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako orná půda. Pozemek parc. č. 861/2 se nachází v lánu. Soubor pozemků parc. č. 470/2, parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je na severovýchodní straně ohraničený nezpevněnou cestou, na jihozápadní straně korytem potoka Hubenická svodnice a nachází se v lánu. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a využívané. K pozemkům vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 491/1, který je ve vlastnictví České republiky. V územním plánu jsou pozemky vedené jako plcoha zemědělská. Přes pozemek parc. č. 861/2 vede nadzemní vedení VN. Příslušenství nebylo zjištěno. Na pozemcích parc. č. 472/5 a parc. č. 486/11 je věcné břemeno chůze a vozové cesty.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Mgr. Ing. Jiří Prošek, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město, IČ: 71329277, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil dne 24.6.2019 pohledávku v celkové výši 6.655,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 63998530, Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, přihlásila dne 25.6.2019 pohledávku v celkové výši 4.317,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Generali Pojišťovna, a.s., IČ: 61859869, Bělehradská 132, 120 00 Praha 2, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, přihlásila dne 27.6.2019 pohledávky v celkové výši 6.456,30 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, IČ: 47672234, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava-Vítkovice, přihlásila dne 27.6.2019 pohledávku v celkové výši 14.511,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Ondřej Mareš, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Litoměřice, IČ: 66253799, Masarykova 679/33, 412 01 Litoměřice, přihlásil dne 27.6.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 4.692,38 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

ČR: MS v Brně, IČ: 00025062, Polní 39, 608 01 Brno, přihlásil dne 28.6.2019 pohledávku v celkové výši 2.441,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, IČ: 72080043, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové, přihlásil dne 1.7.2019 pohledávku v celkové výši 7.025,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Slavia pojišťovna, a.s., IČ: 60197501, Revoluční 1/655, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Jan Ševčík, advokát, IČ: 66491193, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, přihlásila dne 16.7.2019 pohledávku v celkové výši 2.863,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

JUDr. Marie Cilínková, advokátka, IČ: 66198500, Bolzanova 1, 110 00 Praha 1, zast. JUDr. Monika Zoulová, LL.M., advokátka, IČ: 72015896, Podolská 126/103, Praha 4, přihlásila dne 17.7.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 27.943,48 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

O.S.D. LLC, 6538 Collins Avenue, 286, Miami Beach, FL 33141, United States Of America, zast. Mgr. Martina Suchomelová, advokátka, IČ: 66244820, Křižíkova 2987/70b, 612 00 Brno-Královo Pole, přihlásil dne 17.7.2019 pohledávku v celkové výši 115.430,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Město Kaplice, IČ: 245941, Náměstí 70, 382 41 Kaplice, zast. Mgr. Petr Smejkal, advokát, IČ: 66250528, Na Sadech 2033/21, 370 01 České Budějovice, přihlásilo dne 24.7.2019 pohledávku v celkové výši 700,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Československá obchodní banka, a.s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zast. Mgr. Jiří Žák, advokát, IČ: 66253900, přihlásil dne 31.7.2019 pohledávku zajištěnou zástavním právem v celkové výši 29.025,28 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 16.954,- Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech váznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.): - Věcné břemeno (podle listiny) chůze a vozové cesty na parc. č. 472/5, 471/4, 471/1 ve prospěch vlastníků parc. č. 471/5, 471/3, 472/6, 472/4 - dle sml. trhové z 2.5.1944, oprávnění pro parc. č. 471/14, 471/24, 471/25, 471/26, 480/3, 480/4, 481/41, 483/20, 483/21, povinnost k parc. č. 472/5, 486/11, Listina: Smlouva o převodu nemovitosti 205/1944.


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Agrodružstvo Lhota pod Libčany, č.p. 182, 503 27 Lhota pod Libčany." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Lhota pod Libčany, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace