Id. spol. podíl o velikosti 1/2 na chatě v obci Krásná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 176 EX 01889/15-109
Nejnižší podání 49.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

f2ab578f
49.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f2ab578f 49.000 Kč 11.9.2019 11:38:24.808009

KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby176 EX 01889/15-109
Začátek dražby11.09.2019 11:00
Konec dražby11.09.2019 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička
26. dubna 10, 350 02 Cheb

Kontaktní osoba

JUDr. Tereza Patočková
telefon: +420 354 415 211, mobil: 739 001 389
tereza.patockova@execheb.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 17:00
Středa08:00 - 17:00

Nejnižší podání49.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)98.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka7003010345/5500
Variabilní symbol0188915
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

K nemovitým věcem náleží následující příslušenství:

- kolna

Jedná se o spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na samostatně stojící zahradní chatě v Krásné pod Lysou Horou.

Zbývající spoluvlastnický podíl bude dražen v řízení vedeném soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov pod sp. zn. 203 EX 4075/2005.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°34'21.59"N 18°27'50.54"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace