1/6 rodinného domu se zahradou v obci Hrádek, k.ú. Hrádek u Znojma, okres Znojmo

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 030 EX 831/10-299
Nejnižší podání 62.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3

Nejvyšší podání

dd156d00
71.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
dd156d00 71.500 Kč 1.8.2019 13:45:52.380914
479a2aa7 70.500 Kč 1.8.2019 13:42:50.901337
dd156d00 69.500 Kč 1.8.2019 13:39:36.772044
479a2aa7 68.500 Kč 1.8.2019 13:39:17.648558
dd156d00 67.500 Kč 1.8.2019 13:37:49.295892
479a2aa7 66.500 Kč 1.8.2019 13:37:44.859668
dd156d00 65.500 Kč 1.8.2019 13:33:08.763018
cceb6a92 [priorita 1] 64.500 Kč 1.8.2019 13:33:00.940971
dd156d00 64.500 Kč 1.8.2019 13:29:36.692772
cceb6a92 [priorita 1] 63.500 Kč 1.8.2019 13:28:06.738492
dd156d00 63.500 Kč 1.8.2019 13:09:48.531036
cceb6a92 [priorita 1] 62.500 Kč 1.8.2019 13:03:49.551345
dd156d00 62.500 Kč 1.8.2019 13:03:22.021815

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby030 EX 831/10-299
Začátek dražby01.08.2019 13:00
Konec dražby01.08.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - Město, Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104, 603 00 Brno

Kontaktní osoba

Sekce dražební
mobil: 775 865 287
drazebni@exekutorsky.cz

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Úterý08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Středa08:00 - 11:3012:30 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 11:3012:30 - 16:00
Pátek08:00 - 11:3012:30 - 14:00

Nejnižší podání62.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)125.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota7.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4853772/0800
Variabilní symbol1000831299
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Jedná se o stavení původní menší zemědělské usedlosti, tvořené uliční částí a dvorním, zřejmě převážně hospodářským křídlem. Objekt je situován jako samostatně stojící, od sousedních domů oddělený průjezdy na dvory a zahrady. Uliční část je přízemní s valbovou střechou, kolmo navazující dvorní část je rovněž přízemní se sedlovou střechou. Zda má objekt nějaké podsklepení nebylo možno zjistit. Konstrukční provedení a vybavení, jak bylo zjištěno při omezeném místním šetření, je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 10 znaleckého posudku. U řady stavebních prvků je uveden předpoklad provedení. Stáří nebylo konkrétně zjištěno. Lze předpokládat, že původní stáří domu bude minimálně 80 let. Dle provedení, použitých materiálů a stavu, jak jsou tyto skutečnosti zřejmé z exteriéru, lze odhadovat, že objekt byl v průběhu existence částečně opravován. Novější než původní se jeví fasáda na uliční stěně a pálená střešní krytina. V současné době je ovšem dům ve zhoršeném stavu, zřejmě není obydlen a není dostatečně udržován.

Pozemek p.č. st. 389 má přibližně obdélníkový tvar. Část plochy pozemku (pravý přední roh) je zastavěna objektem č.p. 19. Nezastavěnou plochu zaujímá dvůr a částečně zahrada s trvalými porosty. Směrem dozadu navazuje na pozemek p.č. st. 389 pozemek zahrady p.č. 4629/2, který byl také jako zahrada v celém rozsahu využíván. V současné době je tato zahrada neudržovaná a značně zarostlá s větším počtem převážně přestárlých ovocných stromů. Terén je v místě v podstatě rovinatý. Předzahrádka před domem je situována na obecním pozemku. Zahrada p.č. 4629/2 je přístupná i ze zadní strany po obecní polní cestě.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věřitel Mgr. Alan Havlice, soudní exekutor, Exekutorský úřad Jeseník, IČ: 03372537, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, přihlásil dne 17.5.2018 pohledávku v celkové výši 9.498,50 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-venkov, IČ: 60531355, Veveří 125, 616 45 Brno, přihlásil dne 21.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 22.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel HIDALGO PARTNERS, s.r.o., IČ: 48528871, tř. Generála Píky 11, 613 00 Brno, zast. JUDr. Tibor Nyitray, advokát, IČ: 40967140, Střední 4, 602 00 Brno, přihlásil dne 22.11.2018 pohledávku v celkové výši 15.159,37 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Karel Urban, soudní exekutor, Exekutorský úřad Brno-město, IČ: 66208238, Minská 54, 616 00 Brno, přihlásil dne 22.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel JUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad Klatovy, IČ: 71238573, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlásil dne 23.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.865,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 26.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.509,64 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 26.11.2018 pohledávku v celkové výši 12.584,16 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CP Inkaso, s.r.o., IČ: 29027241, Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1, zast. Mgr. Vladimír Štekl, advokát, IČ: 66253144, U Garáží 1611/1, 170 00 Praha 7, přihlásil dne 26.11.2018 pohledávku v celkové výši 12.887,07 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Mgr. David Koncz, soudní exekutor, Exekutorský úřad Cheb, IČ: 66253080, 26. dubna 10, 350 02 Cheb, přihlásil dne 26.11.2018 pohledávku v celkové výši 6.128,78 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel CFS-FINANCIAL SERVICES spol. s r.o., IČ: 27595978, U Habrovky 490/15, 140 00 Praha 4, zast. Mgr. Jan Válek, advokát, IČ: 71463526, Vítkova 247/7, 186 00 Praha 8, přihlásil dne 27.11.2018 pohledávku v celkové výši 7.699,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Česká pojišťovna, a.s., IČ: 45272956, Spálená 75/16, Praha 1, zast. JUDr. Karel Valdauf, advokát, IČ: 67795889, Vinohradská 938/37, 120 00 Praha 2, přihlásil dne 14.12.2018 pohledávku v celkové výši 12.832,89 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, IČ: 41197518, Benešova 10, Brno, přihlásil dne 17.12.2018 pohledávku v celkové výši 44.238,- Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věřitel Šestý uzavřený investiční fond, a.s., IČ: 24213276, Holušická 2221/3, 148 00 Praha 4, zast. Mgr. Marek Lošan, advokát, IČ: 69258121, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, přihlásil dne 3.1.2019 pohledávku v celkové výši 119.423,92 a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Věritel ARGEMON INVEST, s.r.o., IČ: 28067592, Dr. Stejskala 113/2, 370 01 České Budějovice, zast. JUDr. Zdeněk Drtina, Ph.D., advokát, IČ: 71238573, nám. Přemysla Otakara II. 30a, 370 01 České Budějovice, přihlásil dne 7.1.2019 pohledávky v celkové výši 26.245,69 Kč a žádá dle ust. § 336g o. s. ř. o zaplacení pohledávek v plné výši.

Pohledávka oprávněného činí 985,52 Kč.


Věcná břemena

Na nemovitých věcech neváznou závady, které prodejem v dražbě nezaniknou (§ 336a odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Uplatnění předkupního práva

Vydává se dle ust. § 336i odst. 2 o. s. ř. toto usnesení: "Tato osoba prokázala, že jí svědčí předkupní právo k draženým nemovitým věcem: - Dagmar Jordánová, Kolonka 109, 669 02 Suchohrdly, nar. 2.2.1972." Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení nemovitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hrádek, okres Znojmo, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace