Dražba spoluvlastnického podílu 1/3 na RD v kú Poříčany, okr. Kolín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 150 EX 1377/17-49
Nejnižší podání 398.666 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

74d82a3d
515.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
74d82a3d [priorita 1] 515.000 Kč 10.9.2019 9:25:47.770451
c4e13d3d 515.000 Kč 10.9.2019 9:21:38.031994
74d82a3d [priorita 1] 510.000 Kč 10.9.2019 9:20:46.009336
39af87b4 510.000 Kč 10.9.2019 9:16:34.300574
c4e13d3d 505.000 Kč 10.9.2019 9:12:59.426118
39af87b4 500.000 Kč 10.9.2019 9:12:24.178392
c4e13d3d 455.000 Kč 10.9.2019 9:11:55.444321
39af87b4 450.000 Kč 10.9.2019 9:10:42.308567
c4e13d3d 435.000 Kč 10.9.2019 9:08:29.459398
39af87b4 430.000 Kč 10.9.2019 9:08:02.683618
c4e13d3d 418.666 Kč 10.9.2019 9:01:05.022208
74d82a3d [priorita 1] 413.666 Kč 10.9.2019 9:00:43.516382
c4e13d3d 413.666 Kč 10.9.2019 9:00:35.069440
74d82a3d [priorita 1] 408.666 Kč 10.9.2019 9:00:25.341914
c4e13d3d 403.666 Kč 10.9.2019 9:00:10.024491
74d82a3d [priorita 1] 398.666 Kč 10.9.2019 9:00:05.112958

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby150 EX 1377/17-49
Začátek dražby10.09.2019 09:00
Konec dražby10.09.2019 09:15

Dražebník

Exekutorský úřad Kladno, Kučera Petr, JUDr. Ing.
nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno

Kontaktní osoba

Tereza Bachová
telefon: +420 314 004 554,
tereza.bachova@eukladno.cz

Úřední hodiny

Pondělí10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Úterý10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Středa10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Čtvrtek10:00 - 11:3013:30 - 15:00
Pátek10:00 - 11:3013:30 - 15:00

Nejnižší podání398.666 Kč
Výsledná cena (odhadní)598.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota40.000 Kč
Bankovní účet dražebníka43-7561840247/0100
Variabilní symbol999137717
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou č.p. 130, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich rodinný dům, garáž, vedlejší stavba a venkovní úpravy.

Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 532 m2.


Rodinný dům č.p. 130, součást pozemku parc.č. 459

stavba je samostatně stojící rodinný dům s navazující hospodářskou částí, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné Střecha je sedlová se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení. Okna jsou plastová. - 5 -

nebyla umožněna prohlídka interiéru stavby, další vybavení se předpokládá:

Vnitřní omítky vápenné hladké. Vnitřní keramické obklady v koupelně, WC a v kuchyni. Dveře hladké plné a prosklené. Vytápění domu ústřední prostřednictvím kotle na zemní plyn či tuhá paliva. Vybavení sanity - vana, případně sprchový kout, umyvadlo a WC. Vybavení kuchyně kuchyňskou linkou. Zdrojem teplé vody je zřejmě el. bojler nebo kotel ÚT. Odkanalizování objektu je svedeno zřejmě do žumpy.

Objekt je napojen na přípojky inženýrských sítí a to zřejmě na elektřinu (ostatní sítě nebylo možno ověřit).

Zastavěná plocha objektu činí cca 115 m2. Zastavěná plocha obytné části domu činí cca 85 m2. Výměru obytné části domu znalec odhaduje na cca 64 m2.

Objekt je v užívání více než cca 80 let. Na objektu je patrné, že v posledních letech byla prováděna rekonstrukce objektu (minimálně výměna oken, zateplení stavby, střešní krytina apod.). Rozsah rekonstrukce interiéru není znám.


Garáž bez čp/če na pozemku parc.č. 460/2

Jedná se o samostatně stojící garáž, přízemní, s plochou střechou. Stavba je zděné konstrukce. Fasádní omítky jsou novodobé na zateplení. Vrata do garáže jsou dřevěná. Zastavěná plocha činí cca 36 m2.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Mgr. Svatopluk Šůstek - soudní exekutor


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Poříčany, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace